TSTB
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BEÝIK BRITANIÝANYŇ WE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ TÄZE BELLENEN ILÇILERINI KABUL ETDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 24-nji ma&yacute;da Be&yacute;ik Britani&yacute;anyň we Demirgazyk Irlandi&yacute;anyň Birleşen Patyşalygynyň T&uuml;rkmenistanda t&auml;ze bellenen Adatdan daşary we Doly ygty&yacute;arly il&ccedil;isi Stiwen Konlony kabul etdi. Ol d&ouml;wlet Baştutanymyza ynan&ccedil; hatyny gowşurdy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň &ccedil;&auml;klerinde k&ouml;pugurly t&uuml;rkmen-britan dialogynyň h&auml;zirki &yacute;agda&yacute;y we geljegi baradaky pikir alyşmalaryň dowamynda hormatly Prezidentimiz we Be&yacute;ik Britani&yacute;anyň doly ygty&yacute;arly wekili umumy b&auml;hbitlere, d&ouml;wlet &ouml;s&uuml;şiniň ileri tutul&yacute;an ugurlaryna la&yacute;yk gel&yacute;&auml;n &ouml;zara b&auml;hbitli hyzmatdaşlygyň soňky &yacute;yllarda gazanylan &yacute;okary derejesini kanagatlanma bilen nygtadylar. Bellenilişi &yacute;aly, T&uuml;rkmenistan bilen Be&yacute;ik Britani&yacute;a birn&auml;&ccedil;e ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk ed&yacute;&auml;rler. D&ouml;wletara gatnaşyklar &ouml;zara hormat go&yacute;mak, dostluk, d&uuml;ş&uuml;nişmek esasynda yzygiderli pugtalandyryl&yacute;ar, sy&yacute;asy-diplomatik gatnaşyklar işjeňleşdiril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belle&yacute;şi &yacute;aly, &yacute;urdumyzyň ykdysady&yacute;etini &ouml;zgertmek, senagatlaşdyrmak we diwersifikasi&yacute;a &yacute;oly bilen &ouml;sd&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a kabul edilen maksatnamalary hem-de bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy nazara alyp, T&uuml;rkmenistan bilen Be&yacute;ik Britani&yacute;anyň arasyndaky s&ouml;wda-ykdysady gatnaşyklary mundan be&yacute;l&auml;k-de &ouml;sd&uuml;rmek &uuml;&ccedil;in &auml;hli m&uuml;mkin&ccedil;ilikler bar. Şunuň bilen baglylykda, britan kompani&yacute;alarynyň gazanan &uuml;st&uuml;nliklerini t&uuml;rkmen bazarynda ornaşdyrmak bo&yacute;un&ccedil;a gepleşikleriň ge&ccedil;irilmeginiň maksadala&yacute;yk boljakdygy bellenildi. Energetika, mali&yacute;e, bank hyzmatlary, &auml;ti&yacute;a&ccedil;landyryş we &ldquo;&yacute;aşyl&rdquo; tehnologi&yacute;alar ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Mundan başga-da, oba hojalygynda netijeli hyzmatdaşlygyň &yacute;ola go&yacute;landygy a&yacute;dyldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şol g&uuml;n Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň T&uuml;rkmenistanda t&auml;ze bellenen Adatdan daşary we Doly ygty&yacute;arly il&ccedil;isi Iwan Wolynkini kabul etdi. Ol d&ouml;wlet Baştutanymyza ynan&ccedil; hatyny gowşurdy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň dowamynda t&uuml;rkmen-rus sy&yacute;asy dialogynyň okgunly &ouml;sd&uuml;ril&yacute;&auml;ndigi, &yacute;okary derejed&auml;ki &ouml;zara saparlaryň amala aşyryl&yacute;andygy, ministrlikleriň, pudakla&yacute;yn dolandyryş edaralarynyň ugry bo&yacute;un&ccedil;a yzygiderli gatnaşyklaryň alnyp baryl&yacute;andygy bellenildi. Parlament ugry bo&yacute;un&ccedil;a hyzmatdaşlyk giňeldil&yacute;&auml;r, Daşary işler ministrlikleriniň arasynda yzygiderli esasda geňeşmeler ge&ccedil;iril&yacute;&auml;r. T&uuml;rkmenistan bilen Russi&yacute;a ikitarapla&yacute;yn g&ouml;rn&uuml;şde bolşy &yacute;aly, abra&yacute;ly halkara we sebit guramalarynyň &ccedil;&auml;klerinde-de netijeli hyzmatdaşlyk ed&yacute;&auml;rler. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz &yacute;urdumyzyň bitarap daşary sy&yacute;asatyny we &auml;hlumumy parahat&ccedil;ylygyň, howpsuzlygyň, durnukly &ouml;s&uuml;şiň &uuml;pj&uuml;n edilmegine g&ouml;n&uuml;kdirilen halkara başlangy&ccedil;laryny hemişe golda&yacute;andygy &uuml;&ccedil;in rus tarapyna minnetdarlyk bildirdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň dowamynda s&ouml;wda-ykdysady ulgam t&uuml;rkmen-rus hyzmatdaşlygynyň ileri tutul&yacute;an ugurlarynyň hatarynda bellenildi. Bellenilişi &yacute;aly, k&ouml;p &yacute;yllaryň dowamynda Russi&yacute;a T&uuml;rkmenistanyň esasy s&ouml;wda hyzmatdaşlarynyň biri bolup dur&yacute;ar. Nebitgaz pudagynda, şe&yacute;le hem awtoulag senagaty, g&auml;migurluşyk, awiasi&yacute;a ulagy, gazhimi&yacute;a we be&yacute;leki ulgamlarda oňyn netijeler gazanyldy. Hyzmatdaşlygyň &auml;hli ugurlaryny gurşap al&yacute;an şertnama-hukuk bin&yacute;ady kemala getirildi. Şunda &yacute;urdumyz bilen Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň sebitleriniň arasynda g&ouml;ni s&ouml;wda-ykdysady gatnaşyklarynyň işjeň &ouml;sd&uuml;ril&yacute;&auml;ndigi we onuň &ouml;zara b&auml;hbitli ikitarapla&yacute;yn hyzmatdaşlygyň &uuml;st&uuml;ni &yacute;etir&yacute;&auml;ndigi kanagatlanma bilen bellenildi. Muňa Tatarystan Respublikasy, Sankt-Peterburg ş&auml;heri, Astrahan oblasty we Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň be&yacute;leki sebitleri bilen &yacute;ola go&yacute;lan netijeli &ouml;zara gatnaşyklary mysal getirmek bolar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň Adatdan daşary we Doly ygty&yacute;arly il&ccedil;isi Iwan Wolynkin d&auml;p bolan dostlukly d&ouml;wletara dialogyň t&auml;ze many-mazmun bilen ba&yacute;laşdyrylyp, mundan be&yacute;l&auml;k-de &uuml;st&uuml;nlikli &ouml;sd&uuml;riljekdigine ynam bildirdiler.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin