TSTB
TÜRKMEN IŞEWÜRI MIWE KAKLARYNYŇ ÖNÜMÇILIGINDE ÝERLI TELEKEÇILERIŇ ÝETIŞDIREN HASYLYNY ULANÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzasy, teleke&ccedil;i Ga&yacute;yp Begli&yacute;ewe degişli bolan hususy &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik k&auml;rhanasy &yacute;okary &ouml;nd&uuml;rijilikli d&ouml;wrebap enjamlar bilen &uuml;pj&uuml;n edilip, d&uuml;rli miwelerden we ir-i&yacute;mişlerden kak &ouml;n&uuml;mleri ta&yacute;&yacute;arlanyl&yacute;ar. Tejribeli teleke&ccedil;&auml; degişli k&auml;rhana Daşoguz wela&yacute;atynyň G&ouml;rogly etrabynda &yacute;erleşip, ol &yacute;erde işine ezber iş&ccedil;ih&uuml;n&auml;rmenleriň en&ccedil;emesi işle&yacute;&auml;rler.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şoňa g&ouml;r&auml;-de, bu &yacute;erde erik, alma, gawun kaklaryny ta&yacute;&yacute;arlamak işleri gurama&ccedil;ylykly &yacute;agda&yacute;da we &ouml;nd&uuml;rijilikli alnyp baryl&yacute;ar. Her m&ouml;ws&uuml;mde alnan kaklar ta&yacute;&yacute;ar &ouml;n&uuml;m g&ouml;rn&uuml;şinde gaplara gaplanyl&yacute;ar. Esasy bellemeli zat bolsa, kaklaryň &ccedil;ig mal &ccedil;eşmesi bolan d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli miweleriň &yacute;erli teleke&ccedil;ilerden şertnama esasynda satyn alyn&yacute;andygydyr. T&uuml;rkmen topragynda &yacute;etişen miweler ekologi&yacute;a ta&yacute;dan arassalygy, tebigylygy, a&yacute;ratyn tagamlylygy bilen tapawutlan&yacute;arlar. Şe&yacute;lelikde, &yacute;urdumyzyň s&ouml;wda nokatlaryna ugradyl&yacute;an &ldquo;&Yacute;edi &yacute;yldyz&rdquo; haryt nyşanly miwe kaklary ge&ccedil;ginliligi bilen &uuml;nsi &ccedil;ekmegi başar&yacute;arlar.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin