TSTB
“UMYTLY NESIL” ÇYGLY SÜPÜRGIÇLERIŇ ÖNÜMÇILIGINI GIŇ GERIMDE ALYP BARÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">&Yacute;urdumyzyň hususy ulgamynyň milli ykdysady&yacute;etimiziň &ouml;s&uuml;şind&auml;ki orny barha pugtalan&yacute;ar. T&uuml;rkmen teleke&ccedil;ileri importyň ornuny tut&yacute;an &ouml;n&uuml;mleri &ouml;z&uuml;mizde &ouml;nd&uuml;rmekde netijeli işleri alyp bar&yacute;arlar. H&auml;zirki wagtda &ccedil;ygly s&uuml;p&uuml;rgi&ccedil;leriň en&ccedil;eme g&ouml;rn&uuml;şlerini &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n &ldquo;Umytly nesil&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti hem d&ouml;wrebap &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik k&auml;rhanalarynyň hatarynda tanal&yacute;ar. Hojalyk jemgy&yacute;etiniň &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik k&auml;rhanasy Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal wela&yacute;atynyň Ak bugda&yacute; etrabynyň &ccedil;&auml;gind&auml;ki senagat zolagynda &yacute;erleş&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki zaman enjamlar bilen enjamlaşdyrylan k&auml;rhanada &ldquo;Umman&rdquo;, &ldquo;Selin&rdquo;, &ldquo;Kent&rdquo;, &ldquo;Freshmaker&rdquo;, &ldquo;Atlas&rdquo; haryt nyşanlary bilen &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n &ccedil;ygly s&uuml;p&uuml;rgi&ccedil;ler &yacute;okary hilliligi bilen tapawutlan&yacute;ar. K&auml;rhanada d&uuml;n&yacute;&auml;niň iň k&auml;mil, d&ouml;wrebap enjamlarynyň ornaşdyrylmagy işleri talabala&yacute;yk guramaga şert d&ouml;red&yacute;&auml;r. Bu &yacute;erde &yacute;umşak, galyň, gigi&yacute;eniki-arassala&yacute;jy &ccedil;ygly s&uuml;p&uuml;rgi&ccedil;leriň 120 we 72 sanysy uly gaplara, 15 sanysy ki&ccedil;i gaplara gaplanyl&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin