TSTB
AŞGABAT ŞÄHERINDE XXII KÖPUGURLY HALKARA SERGI ÖZ IŞINE BAŞLADY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmen pa&yacute;tagtyndaky S&ouml;wda-senagat edarasynda 24-nji ma&yacute;da Aşgabat ş&auml;heriniň g&uuml;ni mynasybetli &ldquo;Ak ş&auml;herim Aşgabat&rdquo; atly XXII k&ouml;pugurly halkara sergi &ouml;z işine başlady.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Serg&auml; T&uuml;rkmenistanyň we daşary &yacute;urt kompani&yacute;alarynyň hem-de k&auml;rhanalarynyň k&ouml;p sanlysy, ministrlikleriň hem-de pudakla&yacute;yn dolandyryş edaralarynyň wekilleri, T&uuml;rkmenistanda işle&yacute;&auml;n diplomatik edaralaryň, halkara guramalaryň &yacute;olbaş&ccedil;ylary gatnaş&yacute;arlar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Serginiň a&ccedil;ylyş dabarasynda T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň serg&auml; gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. &ldquo;Ak mermerli Aşgabadyň &uuml;st&uuml;nliklerini d&uuml;n&yacute;&auml; jemgy&yacute;et&ccedil;iligine &yacute;a&yacute;mak, bu ugurda daşary &yacute;urtly hyzmatdaşlar bilen tejribe alyşmak maksady bilen ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n bu halkara serginiň t&uuml;rkmen pa&yacute;tagtyny has-da g&ouml;zelleşdirmek, d&uuml;n&yacute;&auml;niň iň owadan hem-de &yacute;aşamak &uuml;&ccedil;in iň amatly ş&auml;herleriniň birine &ouml;w&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a işleriň has-da ilerlemeginde &auml;hmi&yacute;etiniň uly boljakdygyna ynan&yacute;aryn&rdquo; di&yacute;lip, T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň gutlag hatynda bellenil&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Habarda bellenilişi &yacute;aly, serginiň gurama&ccedil;ylary &mdash; Aşgabat ş&auml;her h&auml;kimligi hem-de S&ouml;wda-senagat edarasy her &yacute;yl bu g&ouml;zden ge&ccedil;irilişiň maksatnamasyna gurluşyk we binag&auml;rlik, elektrik energetikasy, ga&yacute;tadan işle&yacute;&auml;n we &yacute;erli senagat, bezeg işleri, ş&auml;her d&uuml;z&uuml;mlerini d&ouml;wrebaplaşdyrmak, medeni&yacute;et, sy&yacute;ahat&ccedil;ylyk, sport ulgamlaryny &ouml;sd&uuml;rmek &yacute;aly ugurlary giriz&yacute;&auml;rler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Sergi merkeziniň b&ouml;l&uuml;mlerinde we me&yacute;dan&ccedil;alarynda ministrlikleriň, pudakla&yacute;yn dolandyryş edaralarynyň k&auml;rhanalary, &yacute;urdumyzyň teleke&ccedil;ileri we Aşgabatda işle&yacute;&auml;n hem-de ak mermerli pa&yacute;tagtymyzyň has-da g&ouml;zelleşmegine g&ouml;n&uuml;kdirilen &auml;girt uly ş&auml;hergurluşyk maksatnamasyny durmuşa ge&ccedil;irm&auml;ge gatnaşmaga isleg bildir&yacute;&auml;n daşary &yacute;urt kompani&yacute;alary &ouml;z gazananlaryny g&ouml;rkez&yacute;&auml;rler.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin