TSTB
“LEZZETLI MIWE” MIWE HASYLYNYŇ MUKDARYNY ÝYLSAÝYN ARTDYRÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">D&uuml;z&uuml;minde 60-a gola&yacute; iş&ccedil;i-bagbany bolan &ldquo;Lezzetli miwe&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti Ahal wela&yacute;atynyň Kaka etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;r. T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzasy bolan bu hojalyk jemgy&yacute;etine d&ouml;wlet tarapyndan b&ouml;l&uuml;nip berlen 200 gektar &yacute;er b&ouml;leginde d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli miweli baglar &ouml;sd&uuml;rilip &yacute;etişdiril&yacute;&auml;r. Bu &yacute;erd&auml;ki miweli baglaryň hasyl berijiligi &yacute;okary bolan &yacute;arym karlik g&ouml;rn&uuml;şind&auml;ki baglar bolup, olar nahallary daşary d&ouml;wletlerden &yacute;&ouml;rite getirildi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu miweli baglar biziň toprak-howa şertlerimizde &ouml;sm&auml;ge, miwe berm&auml;ge ukyply bolup, olara iş&ccedil;i-bagbanlar milli da&yacute;han&ccedil;ylyk hemde d&ouml;wrebap &yacute;&ouml;relgelere la&yacute;yklykda ideg ed&yacute;&auml;rler. Hususan-da, bu miweli baglaryň damjala&yacute;yn suwaryş ulgamy arkaly suwarylmagy oňyn netije gazanmaga, bol hem-de bitginli hasyl almaga &yacute;ardam ed&yacute;&auml;r. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">200 gektar &yacute;eriň 100 gektaryny &uuml;lje baglary tutsa, alma baglary 25 gektar me&yacute;dana uzalyp gid&yacute;&auml;r. Şetdaly baglary ekilen &yacute;erler 17,5 gektar bolsa, 35 gektar &yacute;erde badam agajy &ouml;s&uuml;p otyr. Agrotehnikanyň talaplaryna la&yacute;yklykda idegi &yacute;etiril&yacute;&auml;n bu baglar &yacute;ylyň-&yacute;ylyna oňat netije ber&yacute;&auml;rler. Şoňa g&ouml;r&auml;-de, alnan hasyl diňe bir i&ccedil;erki bazarlarda &yacute;erlenilmek bilen birlikde, ge&ccedil;en &yacute;yllarda şetdalynyň onlar&ccedil;a tonnasy goňşy d&ouml;wletlere eksport edildi.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin