TSTB
“MIZEMEZ GADAM” IZOGAMY TÄJIGISTANA HEM EKSPORT ETMEGI MEÝILLEŞDIRÝÄR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">&ldquo;Mizemez gadam&rdquo; hususy k&auml;rhanasy en&ccedil;eme &yacute;yldan b&auml;ri gurluşyk serişdeleriniň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi bilen meşgullan&yacute;ar. D&ouml;redilenine otuz &yacute;yla gola&yacute; wagt ge&ccedil;en k&auml;rhana Lebap wela&yacute;atynyň &Ccedil;&auml;rjew etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;r. 2018-nji &yacute;ylda gidroizol&yacute;asi&yacute;a &ouml;rt&uuml;kleriniň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi hem &yacute;ola go&yacute;uldy. Bu gurluşyk serişdesi &uuml;&ccedil;in gerekli &ccedil;ig mal bolan &uuml;welen hek (kalsit) hem k&auml;rhananyň &ouml;z&uuml;nde &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">K&auml;rhanada bitumly emulsi&yacute;a 20 litrlik, kafel &uuml;&ccedil;in &yacute;elim 25 kilogramlyk gaplara gaplanyl&yacute;ar. H&auml;zirki wagtda k&auml;rhananyň iş&ccedil;i-h&uuml;n&auml;rmenleri Lebap wela&yacute;atynyň &ccedil;&auml;ginde, şe&yacute;le-de &yacute;urdumyzyň be&yacute;leki k&uuml;njeklerinde gurluşyk işlerini alyp bar&yacute;arlar. &Ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik &uuml;&ccedil;in gerek bolan &ccedil;ig mal T&uuml;rkmenbaşydaky nebiti ga&yacute;tadan işle&yacute;&auml;n zawodlar toplumyndan alyn&yacute;ar. &Ouml;n&uuml;mler daşary &yacute;urtlara hem eksport edil&yacute;&auml;r. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;Mizemez gadam&rdquo; hususy k&auml;rhanasynyň &ouml;n&uuml;mleri &Ouml;zbegistan,Azerba&yacute;jan, T&uuml;rki&yacute;e Respublikalaryna eksport edil&yacute;&auml;r. Gola&yacute;da Duşenbe ş&auml;herinde ge&ccedil;irilen T&uuml;rkmen-t&auml;jik işew&uuml;rlik maslahatyna, işew&uuml;rler geňeşiniň birinji mejlisine hem-de iki &yacute;urduň eksport harytlarynyň bilelikd&auml;ki sergisine T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzasy bolen &ldquo;Mizemez gadam&rdquo; hem işjeň gatnaşyp, işew&uuml;rlik geleşiklerini baglaşdy. Işew&uuml;rlik geleşiklerine g&ouml;r&auml;, geljekde T&auml;jigistana izogamyň m&uuml;ňler&ccedil;e ined&ouml;rd&uuml;l metrini eksport etmek me&yacute;illeşdiril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin