TSTB
“AK ŞÄHERIM AŞGABAT” ATLY XXII KÖPUGURLY HALKARA SERGÄ 140 KOMPANIÝA GATNAŞAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 21-nji ma&yacute;da sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini ge&ccedil;irdi. Onda k&auml;bir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we be&yacute;leki m&ouml;h&uuml;m meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annam&auml;mmedow Aşgabat ş&auml;heriniň g&uuml;ni mynasybetli me&yacute;illeşdirilen medeni &ccedil;&auml;relere we bu şanly sen&auml; gabatlanyp ge&ccedil;irilmegi g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutul&yacute;an &ldquo;Ak ş&auml;herim Aşgabat&rdquo; atly XXII k&ouml;pugurly halkara serg&auml; g&ouml;r&uuml;l&yacute;&auml;n ta&yacute;&yacute;arlyk barada hasabat berdi. Bu k&ouml;pugurly serg&auml; &yacute;erli we daşary &yacute;urt kompani&yacute;alarynyň jemi 140-sy, edara-k&auml;rhanalar, hususy teleke&ccedil;iler gatnaşmaga isleg bildirdiler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňl&auml;p, keşbinde milli binag&auml;rlik d&auml;pleriniň d&uuml;n&yacute;&auml;niň &ouml;ňdebaryjy tejribesi bilen sazlaşykly utgaş&yacute;an Aşgabat ş&auml;heriniň g&uuml;ni mynasybetli ge&ccedil;iriljek dabaralaryň m&ouml;h&uuml;m &auml;hmi&yacute;etine &uuml;nsi &ccedil;ekdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">D&ouml;wlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna &yacute;&uuml;zlenip, pa&yacute;tagtymyzy d&uuml;n&yacute;&auml;niň iň owadan we &yacute;aşamak &uuml;&ccedil;in oňa&yacute;ly ş&auml;herleriniň birine &ouml;w&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a alnyp baryl&yacute;an giň gerimli işler bilen tanyşdyr&yacute;an bu halkara serginiň we be&yacute;leki dabaraly &ccedil;&auml;releriň &yacute;okary gurama&ccedil;ylyk derejesiniň &uuml;pj&uuml;n edilmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-prem&yacute;erlere anyk tabşyryklary berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atda&yacute;ew T&uuml;rkmenistanyň daşary &yacute;urtlar bilen s&ouml;wda-ykdysady gatnaşyklaryny &ouml;sd&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a alnyp baryl&yacute;an işler barada hasabat berdi. Bellenilişi &yacute;aly, Ykdysady hyzmatdaşlyk bo&yacute;un&ccedil;a h&ouml;k&uuml;metara t&uuml;rkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisini ge&ccedil;irmek, T&uuml;rkmenistanyň wekili&yacute;etiniň Germani&yacute;a Federatiw Respublikasyna iş saparyny guramak, Itali&yacute;a Respublikasynyň Milan ş&auml;herinde ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n dokma enjamlarynyň halkara sergisine gatnaşmak bo&yacute;un&ccedil;a degişli işler alnyp baryl&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňl&auml;p, T&uuml;rkmenistan bilen daşary &yacute;urtlaryň arasynda alnyp baryl&yacute;an netijeli gatnaşyklaryň &auml;hli ugurlarda bolşy &yacute;aly, s&ouml;wda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda-da &uuml;st&uuml;nlikli &ouml;sd&uuml;ril&yacute;&auml;ndigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, d&ouml;wlet Baştutanymyz ge&ccedil;iriljek &ccedil;&auml;releriň &yacute;urdumyzyň bu ulgamdaky hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine &yacute;ardam berjekdigini a&yacute;tdy hem-de agzalan &ccedil;&auml;relere &yacute;okary derejede ta&yacute;&yacute;arlyk g&ouml;r&uuml;lmegi babatda wise-prem&yacute;ere birn&auml;&ccedil;e anyk tabşyryklary berdi.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin