TSTB
TÜRKMEN IŞEWÜRI “MAKSADA OKGUNLY” HARYT NYŞANLY TÄZE ÖNÜMLERI BILEN SERGÄ GATNAŞÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Indi birn&auml;&ccedil;e &yacute;yldan b&auml;ri teleke&ccedil;i Maksat Ibragimow Ahal wela&yacute;atynyň G&ouml;kdepe etrabynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n hind guş&ccedil;ulyk toplumynda hind towuklaryny ided&yacute;&auml;r. Umumy me&yacute;dany 23 gektara barabar bolan toplumda diňe bir etlik hind towuklary &yacute;etişdirilm&auml;n, e&yacute;sem, onuň etinden &ldquo;Maksada okgunly&rdquo; haryt nyşany bilen d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli &ouml;n&uuml;mler &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň d&ouml;redilmeginiň 15 &yacute;yllygyna bagyşlanan serg&auml; teleke&ccedil;i t&auml;ze &ouml;n&uuml;mi bilen geldi. Ol &ouml;n&uuml;m hind towugynyň etinden ta&yacute;&yacute;arlanyl&yacute;an konserw gaplamasy bolup, h&auml;zirki wagtda 3 g&ouml;rn&uuml;şde &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. Hind towugynyň ak etli budundan, gyzyl etli d&ouml;ş&uuml;nden hem-de bokurdagyndan ta&yacute;&yacute;arlan&yacute;an s&uuml;ňkli gaplamalar &ouml;z suwuna bişiril&yacute;&auml;r. Bu &ouml;n&uuml;mler a&yacute;na gaplara gaplanyp, towlan&yacute;an gapaklar bilen berkidilendir.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Teleke&ccedil;i Maksat Ibragimow tarapyndan &yacute;urdumyzda ilkinji gezek &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi &yacute;ola go&yacute;lan hind towugyndan ta&yacute;&yacute;arlanan konserw gaplamalary şu g&uuml;nler serg&auml; gel&yacute;&auml;nleriň &uuml;ns&uuml;ni &ouml;z&uuml;ne &ccedil;ek&yacute;&auml;r. &Yacute;akyn geljekde bu &yacute;erde hind towugynyň etinden edil &yacute;eralma &ccedil;ipsileri &yacute;aly &ccedil;ipsi &ouml;n&uuml;mleriniň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini &yacute;ola go&yacute;mak me&yacute;illeşdiril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin