TSTB
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ GAZANANLARYNYŇ SERGISI BILEN TANYŞDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 18-nji martda pa&yacute;tagtymyzdaky S&ouml;wda-senagat edarasynda Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň d&ouml;redilmeginiň 15 &yacute;yllygyna bagyşlanyp, ge&ccedil;irilen sergide bolup, &yacute;urdumyzyň işew&uuml;r d&uuml;z&uuml;mleriniň &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mleri, senagat harytlary hem-de olaryň g&ouml;rn&uuml;şleri bilen tanyşdy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu &yacute;erde g&ouml;rkezil&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mler we be&yacute;leki gymmatlyklar h&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde milli işew&uuml;rligiň &ouml;s&uuml;şiň t&auml;ze derejesine &ccedil;ykandygynyň a&yacute;dyň be&yacute;anyna &ouml;wr&uuml;ldi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňky &yacute;yllarda umumy &ouml;s&uuml;şiň oňyn &yacute;agda&yacute;laryna la&yacute;yklykda, &yacute;urdumyzyň hususy işew&uuml;rligini &ouml;sd&uuml;rmek, hususy&yacute;et&ccedil;iligiň gazananlarynyň g&ouml;zden ge&ccedil;irilişini guramak meselelerine a&yacute;ratyn &uuml;ns beril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Giň m&ouml;&ccedil;berli serginiň guralmagy bu ugurda gazanyl&yacute;an &uuml;st&uuml;nlikler we t&auml;zelikler hem-de teleke&ccedil;iler tarapyndan daşary &yacute;urtlardan getiril&yacute;&auml;n harytlaryň we eksport ugurly &ouml;n&uuml;mleriň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iliginde ulanyl&yacute;an innowasion işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamalar bilen tanyşmaga m&uuml;mkin&ccedil;ilik d&ouml;red&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin