TSTB
TÜRKMENISTANA ILKINJI GEZEK “AIRBUS” KOMPANIÝASYNYŇ UÇARY GELIP GOWUŞDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Aşgabadyň Halkara howa menziline gelip gowşan &yacute;&uuml;k g&ouml;teriji u&ccedil;ar ulgamyň tehniki bin&yacute;adyny has-da pugtalandyrmaga g&ouml;n&uuml;kdirilendir.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu t&auml;ze u&ccedil;ar T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji &yacute;ylyň &yacute;anwar a&yacute;ynda &ccedil;ykaran degişli kararyna la&yacute;yklykda, Ministrler Kabinetiniň &yacute;anyndaky Ulag we kommunikasi&yacute;alar agentliginiň &ldquo;T&uuml;rkmenhowa&yacute;ollary&rdquo; agentligi bilen Fransi&yacute;a Respublikasynyň &ldquo;Airbus S.A.S.&rdquo; kompani&yacute;asynyň arasynda iki sany &ldquo;A330-200&rdquo; kysymly &ldquo;P2F&rdquo; g&ouml;rn&uuml;şli &yacute;&uuml;k u&ccedil;arlaryny satyn almak barada baglaşylan şertnama la&yacute;yklykda gelip gowşan ilkinji u&ccedil;ardyr. Ol Merkezi Azi&yacute;ada ulanyl&yacute;an şe&yacute;le g&ouml;rn&uuml;şli u&ccedil;arlaryň ilkinjisidir.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le u&ccedil;arlaryň satyn alynmagy &yacute;urdumyzyň howa g&auml;mileri ulgamynyň tehniki bin&yacute;adyny has-da pugtalandyrmak bilen birlikde, milli ra&yacute;at awiasi&yacute;asynyň m&uuml;mkin&ccedil;iliklerini giňeltm&auml;ge, halkara howa &yacute;&uuml;k gatnawlaryna bolan islegleri kanagatlandyrmaga, howa ulagy arkaly &yacute;&uuml;k daşamagy &yacute;okary derejede amala aşyrmaga, dostlukly hyzmatdaş d&ouml;wletler bilen s&ouml;wda-ykdysady we ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmek &uuml;&ccedil;in amatly şertleri d&ouml;retm&auml;ge hyzmat eder.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">U&ccedil;uş uzaklygy 13 m&uuml;ň kilometrden gowraga barabar bolup, 60 tonna &ccedil;enli &yacute;&uuml;k daşamaga ni&yacute;etlenilen bu &yacute;&uuml;k g&ouml;teriji t&auml;ze howa g&auml;misiniň satyn alynmagy yklymyň iri ulag-logistika merkezi, Azi&yacute;a bilen &Yacute;ewropany birleşdir&yacute;&auml;n esasy halka h&ouml;km&uuml;nde Watanymyzyň e&yacute;ele&yacute;&auml;n &yacute;&ouml;relgesini berkitmek bo&yacute;un&ccedil;a d&ouml;wlet Baştutanymyzyň toplumla&yacute;yn strategi&yacute;asyny durmuşa ge&ccedil;irmegiň &yacute;olundaky nobatdaky &auml;dimdir.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şunuň &yacute;aly &yacute;&uuml;k g&ouml;teriji d&ouml;wrebap howa g&auml;misiniň ikinjisi bolsa &yacute;urdumyza &yacute;akyn wagtda getiriler.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin