TSTB
“TÜRKMENIŇ RYSGALY” GEÇEN ÝYLYŇ DOWAMYNDA MÜŇLERÇE ARASSAÇYLYK SERIŞDELERINI IÇERKI BAZARA IBERDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Arassa&ccedil;ylyk serişdeleriniň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iliginde &ouml;ňdebaryjylaryň biri hasaplanyl&yacute;an &ldquo;T&uuml;rkmeniň rysgaly&rdquo; hususy k&auml;rhanasy ge&ccedil;en, 2022-nji &yacute;yly uly z&auml;hmet &uuml;st&uuml;nlikleri bilen jemledi. Ge&ccedil;en &yacute;ylyň g&ouml;rkezijilerine g&ouml;r&auml;, k&auml;rhana tarapyndan diş arassala&yacute;jy pastanyň 75 m&uuml;ňden, &ccedil;aga arlygynyň 40 m&uuml;ňden, p&auml;kiniň 53 m&uuml;ňden gowragy, a&yacute;na &yacute;uwujynyň 20 m&uuml;ňe gola&yacute;y &ouml;nd&uuml;rildi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">2016-njy &yacute;ylda &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini &yacute;ola go&yacute;an k&auml;rhana Hyta&yacute;yň k&auml;mil tehnikadyr tehnologi&yacute;alary bilen &uuml;pj&uuml;n edildi. Mary wela&yacute;atynyň Wekilbazar etrabynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;T&uuml;rkmeniň rysgaly&rdquo; kompani&yacute;asynda &ccedil;ygly s&uuml;p&uuml;rgi&ccedil;ler, egin-eşik &yacute;uwujy we t&auml;mizle&yacute;ji serişdeler, suwuk we gaty sabynlar, şampunlar, gap-ga&ccedil; &yacute;uwujy serişdeler &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">K&auml;rhanada 80, 100, 125, 150 gramlyk gaplara &yacute;erleşdirilen diş pastalary, 200, 400, 500 millilitrlik plastik gaplarda antibakterial h&auml;si&yacute;etli suwuk sabynlary hem &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. &ldquo;Ak bulut&rdquo; haryt nyşanly, b&auml;sdeşlige ukyply bolan bu hojalyk harytlary &ouml;z&uuml;niň &yacute;okary hilliligi bilen tapawutlan&yacute;ar. &Ouml;n&uuml;m&ccedil;ilikde &yacute;erli we daşary &yacute;urt &ccedil;ig malyndan pe&yacute;dalanyl&yacute;ar. Gola&yacute;da &ldquo;T&uuml;rkmeniň rysgaly&rdquo; tarapyndan &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n egin-eşik &yacute;uwujy serişdeler Gazagystana ugradyldy.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin