TSTB
“MAKSADA OKGUNLY” ÝURTDA ILKINJI BOLUP HINDI TOWUGYNYŇ ETINI GAPLADY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Ahal wela&yacute;atynyň G&ouml;kdepe etrapynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;Maksada okgunly&rdquo; hususy k&auml;rhanasy ilkinji bolup hind towugynyň etinden gaplanan &ouml;n&uuml;mleri &ouml;nd&uuml;rmegi &ouml;zleşdirdi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Awtomatlaşdyrylan &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilikde h&auml;zirki wagtda hind towugynyň etiniň &uuml;&ccedil; g&ouml;rn&uuml;şi &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. Olar guş etiniň d&uuml;rli b&ouml;leklerinden &ndash; butlaryndan, d&ouml;şlerinden, s&uuml;ňklerinden ta&yacute;&yacute;arlanyl&yacute;ar we tagamy g&uuml;&yacute;&ccedil;lendirijisiz hem-de be&yacute;leki emeli goşundylarsyz &ouml;n&uuml;m &yacute;agda&yacute;yna getiril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;Hususy k&auml;rhananyň &yacute;olbaş&ccedil;ysy Maksat Ibragimow uzak wagtlap saklanmaga ni&yacute;etlenen, &yacute;okumly we berhizlileriň hem ulanyp biljek &ouml;n&uuml;mleriniň t&auml;ze g&ouml;rn&uuml;şleriniň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini giňeltmegi me&yacute;illeşdir&yacute;&auml;r&rdquo; di&yacute;ip, t&uuml;rkmen resmi metbugaty habar ber&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&auml;ze zawodda &ccedil;aga we gipoallergen i&yacute;mitleri hem-de hind towugynyň etinden gaplanan ş&ouml;hlat we be&yacute;leki &yacute;okumly &ouml;n&uuml;mleri &ouml;nd&uuml;rmek me&yacute;illeşdiril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;Maksada okgunly&rdquo; &yacute;urtda ilkinji bolup hind towugynyň &yacute;umurtgasynyň importyny guran we h&auml;zirki wagtda hind towugyny &ouml;sd&uuml;rip &yacute;etişdirip, guş etini senagat ta&yacute;dan ga&yacute;tadan işlemegi &yacute;ola go&yacute;an k&auml;rhanadyr.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&Ouml;z wagtynda Maksat Ibragimow tarapyndan teklip edilen iş taslamasy k&auml;rhananyň gurluşygy we &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi &uuml;&ccedil;in &yacute;eňillikli karzy pe&yacute;dalanmakda uly geljegi bolan iş h&ouml;km&uuml;nde T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň sanawyna girdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">D&ouml;wlet tarapyndan beril&yacute;&auml;n &yacute;eňillikli serişdeleriň hasabyna ussahanalar guruldy we Belgi&yacute;ada &ouml;nd&uuml;rilen d&ouml;rt sany innowasion k&auml;rhana satyn alyndy, bu bolsa &yacute;ylda 730 m&uuml;ň hind towugyny &ouml;sd&uuml;rip &yacute;etişdirm&auml;ge m&uuml;mkin&ccedil;ilik ber&yacute;&auml;r. Mundan başga-da, işew&uuml;rler Germani&yacute;ada &ouml;nd&uuml;rilen enjamlar bilen enjamlaşdyrylan 22 sany &yacute;okary tehnologi&yacute;aly guş ketegini gurdular.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">K&auml;rhananyň gassaphanasy Fransi&yacute;a, Belgi&yacute;a, Polşa we Itali&yacute;a d&ouml;wletlerinde &ouml;nd&uuml;rilen enjamlar bilen &uuml;pj&uuml;n edildi. Awstrali&yacute;adan gelen &yacute;&ouml;rite enjamlaryň k&ouml;megi bilen bu &yacute;erde hindi towugynyň etini ga&yacute;tadan işlemek işleri amala aşyryl&yacute;ar, bu bolsa &ouml;n&uuml;mleri sowadylan g&ouml;rn&uuml;şde 10-15 g&uuml;n saklamaga m&uuml;mkin&ccedil;ilik ber&yacute;&auml;r. Hindi towuklary &uuml;&ccedil;in &yacute;&ouml;rite i&yacute;miti hem k&auml;rhananyň &ouml;zi ta&yacute;&yacute;arla&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin