TSTB
“ÇYZGY” HOJALYK JEMGYÝETI ARKADAG ŞÄHERINDE ÇAGALAR SEÝILGÄHINI GURAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň 2023-nji &yacute;ylyň 7-nji martynda &ccedil;ykaran 473-nji Kararyny &yacute;erine &yacute;etirmek, şe&yacute;le hem Arkadag ş&auml;heriniň binag&auml;rlik-ş&auml;hergurluşyk keşbini has-da g&ouml;zelleşdirmek maksady bilen, T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Karara gol &ccedil;ekdi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Resminama la&yacute;yklykda, Ahal wela&yacute;atynyň G&ouml;kdepe etrabynyň h&auml;kimligine Arkadag ş&auml;herinde &ccedil;agalar se&yacute;ilg&auml;hiniň taslamasyny d&uuml;zmek we ony &yacute;anaşyk &yacute;erlerini abadanlaşdyryp gurmak &uuml;&ccedil;in &ldquo;&Ccedil;yzgy&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti bilen şertnama baglaşmaga ygty&yacute;ar berildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Gurluşyk işlerine 2023-nji &yacute;ylyň okt&yacute;abr a&yacute;ynda başlamak we &ccedil;agalar se&yacute;ilg&auml;hini 2026-njy &yacute;ylyň i&yacute;un a&yacute;ynda ulanmaga doly ta&yacute;&yacute;ar edip tabşyrmak bellenildi.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin