TSTB
“OWADAN GÄMI” 9 MÜŇ DÜÝP LIMON BAGYNDAN HASYLA GARAŞÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Ahal wela&yacute;atynyň Ak bugda&yacute; etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;Owadan g&auml;mi&rdquo; hususy k&auml;rhanasyna d&ouml;wlet tarapyndan b&ouml;l&uuml;nip berlen 5 gektar &yacute;er b&ouml;leginde limonyň bol hasyly &ouml;sd&uuml;rilip &yacute;etişdiril&yacute;&auml;r. T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzasy bolan bu hususy k&auml;rhana &yacute;urdumyzda azyk bol&ccedil;ulygynyň &uuml;pj&uuml;n edilmegine mynasyp goşant goş&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki wagtda bu &yacute;erde limon baglarynyň 9 m&uuml;ňden gowragy bar. &Yacute;okary hasyl berijilik ukyby bolan limonlara iş&ccedil;i-h&uuml;n&auml;rmenler tarapyndan &ouml;z talaplaryna la&yacute;yk g&ouml;wneja&yacute; ideg edil&yacute;&auml;r. Hususan-da, degişli &yacute;agtylyk, &yacute;ylylyk sazlanylyp, d&ouml;k&uuml;nler bilen yzygiderli i&yacute;mitlendiril&yacute;&auml;r. Şoňa g&ouml;r&auml;-de, bu limonlardan indiki a&yacute;da &ndash; okt&yacute;abrda hasyl &yacute;ygnalyp başlanar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;Owadan g&auml;mi&rdquo; hususy k&auml;rhanasyna gerekli limon agajynyň şitilleri hem indi &ouml;z &yacute;yladyşhanasynda &yacute;etişdirilmek bilen, olaryň sany yzygiderli artdyrylyp durul&yacute;ar. Degişli h&uuml;n&auml;rmenler bilen g&uuml;rr&uuml;ňdeş bolanymyzda, olar limon agajynyň 3 &yacute;aşdan soň hasyl berip başla&yacute;andygyna &uuml;ns &ccedil;ekdiler. Şe&yacute;le hem her d&uuml;&yacute;p 30-35 kilograma gola&yacute; hasyl, &yacute;agny 300-500 aralygynda limon miwesini ber&yacute;&auml;ndigi bilen tapawutlanyp, &uuml;st&uuml;mizd&auml;ki &yacute;ylda bu &yacute;erd&auml;ki limonlardan 100 tonnadan gowrak hasyl almak g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutul&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&Yacute;eri gelende bell&auml;p ge&ccedil;sek, hasyl d&ouml;wri t&auml; &yacute;anwar a&yacute;yna &ccedil;enli dowam ed&yacute;&auml;r. Bu d&ouml;wr&uuml;ň esasy a&yacute;ratynlygy miweleriň bişip, &yacute;etişişine g&ouml;r&auml;, tapgyrla&yacute;yn esasda alnyp barylmagydyr. Esasan, &uuml;&ccedil; tapgyrdan dur&yacute;an &yacute;ygym d&ouml;wr&uuml;nde &yacute;etişen limonlar terligine,t&auml;zeligine i&ccedil;erki sarp edijilere ugradyl&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin