TSTB
TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ YKDYSADY FORUMYNA GATNAŞDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&auml;jik pa&yacute;tagty Duşenbede 14-nji sent&yacute;abrda T&auml;jigistanyň milli kitaphanasynyň binasynda &ldquo;Sanly ykdysady&yacute;et, elektron s&ouml;wda we innowasi&yacute;alar&rdquo; mowzugy bo&yacute;un&ccedil;a Merkezi Azi&yacute;a &yacute;urtlarynyň Ykdysady forumy a&ccedil;yldy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Forumyň işine T&uuml;rkmenistanyň ykdysady&yacute;et we mali&yacute;e ministri S.Jora&yacute;ewiň &yacute;olbaş&ccedil;ylygyndaky wekili&yacute;et gatnaşdy. T&uuml;rkmen wekili&yacute;etiniň d&uuml;z&uuml;mine birn&auml;&ccedil;e ministrlikleriň we pudak edaralaryň &yacute;olbaş&ccedil;ylary hem-de wekilleri girdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ykdysady forumyň dowamynda anyk taslamalaryň derejesinde, tehnologiki hyzmatdaşlykda we bilelikd&auml;ki k&auml;rhanalary d&ouml;retmekde &yacute;urtlaryň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmek barada pikir alyşmalar ge&ccedil;irildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Dabara gatnaşanlaryň esasy &uuml;nsi sebitiň d&ouml;wletleriniň arasynda haryt dolanyşygyň &yacute;okarlandyrylmagyna we munuň &uuml;&ccedil;in amatly şertleriň d&ouml;redilmegine, şol sanda, logistika ugurlarynyň giňeldilmegine, harytlaryň daşalmagy &uuml;&ccedil;in bar bolan ge&ccedil;elgeleriň d&ouml;wrebaplaşdyrylmagyna we t&auml;ze ugurlaryň d&ouml;redilmegine &ccedil;ekildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmen wekili&yacute;etiniň agzalary sanly ykdysady&yacute;et, elektron h&ouml;k&uuml;met ulgamyny ornaşdyrmak we Merkezi Azi&yacute;a &yacute;urtlarynyň innowasi&yacute;a pudagynda hyzmatdaşlygy babatynda sebitiň &yacute;urtlarynyň tejribe alyşmagy bo&yacute;un&ccedil;a we bu ugurlaryň geljegi baradaky sessi&yacute;alara hem gatnaşdylar.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin