TSTB
TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ ULAG MINISTRLERINIŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Duşenbe ş&auml;herinde 13-nji sent&yacute;abrda Merkezi Azi&yacute;a d&ouml;wletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň &ccedil;&auml;ginde Merkezi Azi&yacute;a d&ouml;wletleriniň Ulag ministrleriniň ilkinji duşuşygy ge&ccedil;irildi. Duşuşyga T&uuml;rkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň &yacute;anyndaky Ulag we kommunikasi&yacute;alar agentliginiň baş direktory M.&Ccedil;aki&yacute;ewiň &yacute;olbaş&ccedil;ylygyndaky wekil&yacute;et gatnaşdy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň dowamynda taraplar ulag we logistika pudagy bo&yacute;un&ccedil;a sebit m&uuml;mkin&ccedil;iliklerini has-da &ouml;sd&uuml;rmegiň zerurdygyny bellediler. Bu barada &yacute;urdumyzyň daşary sy&yacute;asat edarasy habar ber&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň wekili&yacute;etiniň &yacute;olbaş&ccedil;ysy forumda &ccedil;ykyş edip, ulag pudagynyň &ouml;s&uuml;şiň esasy g&ouml;rkezijileriň biri bolup dur&yacute;andygyny a&yacute;tdy. Bu nukda&yacute;nazardan, T&uuml;rkmenistanyň amatly geografiki &yacute;erleşişinden we m&uuml;mkin&ccedil;iliklerinden pe&yacute;dalanyp, milli &ouml;s&uuml;şi &uuml;pj&uuml;n etmek &uuml;&ccedil;in zerur geosy&yacute;asy we geoykdysady b&auml;hbitleri &ouml;ňe s&uuml;r&yacute;&auml;ndigi bellendi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Forumda &ccedil;ykyş eden gatnaşyjylar sebitd&auml;ki &yacute;urtlaryň biri-biri bilen baglanyşyklydygy barada umumy pikiri a&yacute;tdylar we h&auml;zirki d&ouml;wr&uuml;ň&nbsp; a&yacute;ratynlyklaryna we talaplaryna jogap edip, munuň &uuml;&ccedil;in bar bolan uly m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri ulanyp, bu ugurdaky gatnaşyklary hemmetarapla&yacute;yn &ccedil;uňlaşdyrmalydygyny nygtadylar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ulaglaryň &ouml;zara baglanyşygyny berkitmek &uuml;&ccedil;in platforma bolmak &uuml;&ccedil;in d&ouml;redilen k&ouml;ptarapla&yacute;yn duşuşygyň netijesinde Bilelikd&auml;ki Be&yacute;anat kabul edildi we &ldquo;Merkezi Azi&yacute;ada gury &yacute;er ulaglarynyň &ouml;zara baglanyşygyny g&uuml;&yacute;&ccedil;lendirmek barada&rdquo; Ylalaşyk taslamasy tassyklandy.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin