TSTB
“ŞANLY MEKAN” KIÇI GÖRNÜŞLI TÄZE MOTORLY GAÝYGYNY SERGIDE TANADÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">&ldquo;Şanly mekan&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň d&ouml;redilmeginiň 15 &yacute;yllygy mynasybetli &ouml;z işine başlan sergide t&auml;ze motorly ga&yacute;ygyny tanad&yacute;ar. Bu ga&yacute;yk suwda gezelen&ccedil; etmek &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenendir.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ahal wela&yacute;atynyň Ak bugda&yacute; etrabynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n 2022-nji &yacute;ylda esaslandyrylan bu kompani&yacute;a tomus a&yacute;larynda suwa d&uuml;şmek &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenen emeli suw howuzlary hem ta&yacute;&yacute;arlanylyp, m&uuml;şderilere h&ouml;d&uuml;rlenil&yacute;&auml;r. Şe&yacute;le-de &ldquo;Şanly mekan&rdquo; polimer kompozit materiallaryň bir g&ouml;rn&uuml;şi bolan stekloplastiklerden suwda gezelen&ccedil; etmek, balyk tutmak &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenen d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli &ccedil;aklaňja ga&yacute;yklary &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin