TSTB
“KENDIR” HUSUSY KÄRHANASY GURLUŞYK SERIŞDELERINIŇ ÖNÜMÇILIGINI HÖDÜRLEÝÄR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">&Yacute;urdumyzda alnyp baryl&yacute;an giň gerimli gurluşyklary &yacute;erli gurluşyk harytlary bilen &uuml;pj&uuml;n etmek wezipelerinden ugur alyp, netijeli işle&yacute;&auml;n k&auml;rhanalaryň arasynda &ldquo;Kendir&rdquo; hususy k&auml;rhanasy hem bar. Aşgabat ş&auml;heriniň Bagty&yacute;arlyk etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n k&auml;rhana 2019-njy &yacute;yldan b&auml;ri ja&yacute;yň &uuml;stki &ouml;rt&uuml;kleriniň (şifer) &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini alyp bar&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rki&yacute;&auml;niň, Hyta&yacute;yň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan k&auml;rhanada &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik, esasan, bu&yacute;urmalar esasynda alnyp baryl&yacute;ar. &Ccedil;ig mal h&ouml;km&uuml;nde demir listler ulanylyp, &yacute;&ouml;rite enjamlarda olara g&ouml;rn&uuml;ş beril&yacute;&auml;r. Mundan başga-da, bu k&auml;rhanada ternaw suw akarlary hem &yacute;asal&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hususy k&auml;rhana demir beton gurluşlary (konstruksi&yacute;alary) &uuml;&ccedil;in kebşirlenen g&ouml;zenekleriň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini hem alyp bar&yacute;ar. &Ouml;n&uuml;mler g&ouml;zenekleriniň &ouml;l&ccedil;egi, olary d&uuml;z&yacute;&auml;n simiň galyňlygy bo&yacute;un&ccedil;a biri-birinden tapawutlan&yacute;arlar. K&auml;rhanada &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n, ja&yacute;laryň abatlygyny, g&ouml;zelligini &uuml;pj&uuml;n ed&yacute;&auml;n gurluşyk serişdeleri tebigy şertlere, t&auml;sirlere durnuklylygy, berkligi bilen m&uuml;şderileriň &uuml;ns&uuml;ni &ouml;z&uuml;ne &ccedil;ek&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin