TSTB
RUSSIÝANYŇ HÖKÜMETINIŇ BAŞLYGYNYŇ TÜRKMENISTANA SAPARYŇ ÇÄKLERINDE IKITARAPLAÝYN RESMINAMALARYŇ BIRNÄÇESINE GOL ÇEKILDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň H&ouml;k&uuml;metiniň Başlygy Mihail Mişustiniň T&uuml;rkmenistana resmi saparyň &ccedil;&auml;klerinde 20-nji &yacute;anwarda birn&auml;&ccedil;e ikitarapla&yacute;yn resminama gol &ccedil;ekildi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şol resminamalaryň hatarynda:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; Migrasi&yacute;a babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda T&uuml;rkmenistanyň D&ouml;wlet migrasi&yacute;a gullugy bilen Russi&yacute;a Federasi&yacute;asynyň I&ccedil;eri işler ministrliginiň arasynda Ylalaşyk;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; T&uuml;rkmenistanyň D&ouml;wlet g&uuml;mr&uuml;k gullugy bilen Federal g&uuml;mr&uuml;k gullugynyň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda işg&auml;rleri ta&yacute;&yacute;arlamak ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky &Auml;htnama;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; 2023-2025-nji &yacute;yllar &uuml;&ccedil;in g&uuml;mr&uuml;k hukuk bozulmalaryna garşy g&ouml;reşmekde T&uuml;rkmenistanyň D&ouml;wlet g&uuml;mr&uuml;k gullugy bilen Federal g&uuml;mr&uuml;k gullugynyň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda &ouml;zara hereket etmek hakynda Teswirnama;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; T&uuml;rkmenistanyň Mali&yacute;e we ykdysady&yacute;et ministrligi bilen Balyk tutmak bo&yacute;un&ccedil;a federal agentliginiň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; T&uuml;rkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň &Ouml;s&uuml;mlikler bo&yacute;un&ccedil;a d&ouml;wlet karantin gullugy bilen Weterinari&yacute;a we fitosanitari&yacute;a g&ouml;zeg&ccedil;iligi bo&yacute;un&ccedil;a Federal gullugynyň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda &ouml;s&uuml;mlikleriň karantini bo&yacute;un&ccedil;a maglumat ulgamlarynyň integrasi&yacute;asyna ge&ccedil;mek baradaky Teswirnama;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; Suw serişdelerinden pe&yacute;dalanmak we ekologi&yacute;a meselelerinde t&uuml;rkmen-rus hyzmatdaşlygy bo&yacute;un&ccedil;a &ccedil;&auml;releriň Me&yacute;ilnamasy (&Yacute;ol kartasy);<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; &laquo;T&uuml;rkmenistanyň Ulag-logistika merkezi&raquo; a&ccedil;yk g&ouml;rn&uuml;şli pa&yacute;darlar jemgy&yacute;eti bilen &laquo;Lotos&raquo; a&yacute;ratyn ykdysady zolagy&raquo; pa&yacute;darlar jemgy&yacute;etiniň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşyk;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; Astrahan oblastynyň portunyň a&yacute;ratyn ykdysady zolagynda T&uuml;rkmenistanyň logistika merkezini d&ouml;retmek bo&yacute;un&ccedil;a ma&yacute;a go&yacute;um taslamasyny durmuşa ge&ccedil;irmek babatda &laquo;T&uuml;rkmenistanyň Ulag-logistika merkezi&raquo; a&ccedil;yk g&ouml;rn&uuml;şli pa&yacute;darlar jemgy&yacute;eti bilen &laquo;Lotos&raquo; a&yacute;ratyn ykdysady zolagy&raquo; pa&yacute;darlar jemgy&yacute;etiniň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda me&yacute;iller hakynda &Auml;htnama;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ndash; T&uuml;rkmenistanyň Bilim ministrligi bilen &Yacute;aşlaryň işleri bo&yacute;un&ccedil;a federal agentliginiň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda &yacute;aşlar sy&yacute;asaty babatda &ouml;zara d&uuml;ş&uuml;nişmek hakynda &Auml;htnama bar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le hem ikitarapla&yacute;yn resminamalaryň toplumynyň &uuml;sti Magtymguly adyndaky T&uuml;rkmen d&ouml;wlet uniwersiteti (T&uuml;rkmenistan) bilen M.W.Lomonosow adyndaky Moskwa d&ouml;wlet uniwersitetiniň (Russi&yacute;a Federasi&yacute;asy) arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk bilen dolduryldy.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin