TSTB
TÜRKMEN WE RUS WEKILLERI FORUMYŇ ÇÄKLERINDE JEMI 16 SANY DÜRLI UGURLAR BOÝUNÇA ŞERTNAMA GOL ÇEKDILER
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalary bilen russi&yacute;aly ugurdaş wekilleriniň arasynda 20-nji &yacute;anwarda t&uuml;rkmen-rus işew&uuml;rlik maslahatynyň &ccedil;&auml;klerinde ikitarapla&yacute;yn resminamalara gol &ccedil;ekmek dabara ge&ccedil;irildi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Aşgabat ş&auml;heriniň &ldquo;&Yacute;yldyz&rdquo; myhmanhanasynda ge&ccedil;irilen dabarada birn&auml;&ccedil;e t&uuml;rkmen kompani&yacute;alary, şol sanda &ldquo;Halk market&rdquo;, &ldquo;T&uuml;rkmen Tranzit&rdquo;, &ldquo;Sahabatly&rdquo;, &ldquo;Altyn &Yacute;unus&rdquo;, &ldquo;Alty ganat&rdquo;, &ldquo;R&ouml;wşen-Rahym we başga-da t&uuml;rkmen hususy pudagynyň wekilleri rus kompani&yacute;alary bilen d&uuml;rli resminamalara gol &ccedil;ekdiler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu resminamalaryň hatarynda 8 sany import, 5 sany eksport, 2 sany hyzmat we 1 sany &auml;htnama bolup, jemi 16 sany şertnama gol &ccedil;ekildi. T&uuml;rkmen we rus wekilleri azyk &ouml;n&uuml;mleri, logistika hyzmatlary we programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligi bo&yacute;un&ccedil;a &ouml;zara ylalaşyk gazandylar.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin