TSTB
GAZAGYSTAN TÜRKMENISTANYŇ ÇÄGINDE GALLA SAKLAMAK ÜÇIN NIÝETLENEN TERMINAL GURMAGA GYZYKLANMA BILDIRÝÄR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">T</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">&uuml;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">rkmenistany</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">ň </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Prezidenti</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Serdar</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Berdimuhamedow</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> 20-</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">nji</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">ma</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">&yacute;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">da</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> &yacute;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">urda</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">gelen</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Gazagystan</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Respublikasyny</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">ň </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Prem</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">&yacute;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">er</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">-</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">ministrini</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">ň </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">birinji</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">orunbasary</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Roman</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">Skl</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">&yacute;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">ary</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">kabul</span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">etdi</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0d0d0d;">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşykda şu &yacute;yl diplomatik gatnaşyklaryň &yacute;ola go&yacute;ulmagynyň 30 &yacute;yllygyny belle&yacute;&auml;n biziň &yacute;urtlarymyzyň ge&ccedil;en &yacute;yllaryň dowamynda nusgalyk d&ouml;wletara hyzmatdaşlygyny &yacute;ola go&yacute;andygy nygtaldy. S&ouml;hbetdeşler &ouml;zara gyzyklanmany nazara almak bilen, hyzmatdaşlygy mundan be&yacute;l&auml;k-de &ouml;sd&uuml;rmek &uuml;&ccedil;in uly m&uuml;mkin&ccedil;ilikleriň a&ccedil;yl&yacute;andygy bilen baglylykda, sy&yacute;asy-diplomatik, s&ouml;wda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli t&uuml;rkmen-gazak gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň zerurdygyna &uuml;nsi &ccedil;ekdiler.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">S&ouml;wda-ykdysady, &yacute;angy&ccedil;-energetika, senagat we oba hojalyk ulgamlary esasy ugurlaryň hatarynda g&ouml;rkezildi. Bu ulgamlardaky &ouml;zara gatnaşyklara a&yacute;ratyn &auml;hmi&yacute;et beril&yacute;&auml;r. Şe&yacute;lelikde, t&uuml;rkmen gazyny goňşy dostlukly &yacute;urda ibermek bo&yacute;un&ccedil;a ylalaşyk gazanyldy. Gazagystan tarapy T&uuml;rkmenistanyň &ccedil;&auml;ginde galla saklamak &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenen terminaly gurmak bo&yacute;un&ccedil;a taslamany durmuşa ge&ccedil;irm&auml;ge gyzyklanma bildirdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Umumy pikire g&ouml;r&auml;, &yacute;okary we h&ouml;k&uuml;metara derejesinde gazanylan ikitarapla&yacute;yn ylalaşyklaryň yzygiderli durmuşa ge&ccedil;irilmegi hem-de Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk bo&yacute;un&ccedil;a t&uuml;rkmen-gazak toparynyň yzygiderli ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n mejlisleri, Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky sy&yacute;asy geňeşmeler hem-de gural&yacute;an giň gerimli medeni &ccedil;&auml;relere işjeň gatnaşylmagy &auml;hli ugurlar bo&yacute;un&ccedil;a t&uuml;rkmen-gazak gatnaşyklaryny giňeltm&auml;ge &yacute;ardam ed&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşygyň ahyrynda Prezident Serdar Berdimuhamedow we Gazagystanyň H&ouml;k&uuml;met Başlygynyň birinji orunbasary Roman Skl&yacute;ar birek-birege iň gowy arzuwlaryny be&yacute;an etdiler.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin