TSTB
MAÝ AÝYNYŇ AHYRYNDA TÜRKMEN HALYSYNYŇ SERGISI GEÇIRILER
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 19-njy ma&yacute;da sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini ge&ccedil;irdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna hem-de birn&auml;&ccedil;e meselelere garaldy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary &Ccedil;.Gylyjow t&auml;ze senagat k&auml;rhanalarynyň işe girizilişi we t&auml;ze iş orunlarynyň d&ouml;redilişi barada hasabat berdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Wise-prem&yacute;er Ahal wela&yacute;atynyň Kaka hem-de Babada&yacute;han etraplarynda &yacute;okary tehnologi&yacute;aly iri dokma k&auml;rhanalarynyň işe girizilmegi bilen, iş orunlarynyň d&ouml;redilendigi barada habar berdi. Ba&yacute;ramaly ş&auml;herind&auml;ki dokma toplumynda &yacute;&uuml;ň &yacute;&uuml;pl&uuml;gini &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi, Daşoguz pagta egirme fabriginde aga&ccedil; we izol&yacute;asi&yacute;a serişdelerini &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi d&ouml;retmek bo&yacute;un&ccedil;a işler alnyp baryl&yacute;ar. Hususy ulgamy &ouml;sd&uuml;rmekde beril&yacute;&auml;n goldawlaryň netijesinde h&auml;zirki wagtda &yacute;urdumyzyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalary tarapyndan birn&auml;&ccedil;e senagat ugurly k&auml;rhanalar işe girizilip, şolarda goşma&ccedil;a iş orunlary d&ouml;redildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Soňra wise-prem&yacute;er T&uuml;rkmen halysynyň ba&yacute;ramyna hem-de T&uuml;rkmenistanyň s&ouml;wda toplumynyň sergisine ta&yacute;&yacute;arlyk g&ouml;rl&uuml;şi barada hasabat berdi. Iş maksatnamasy ta&yacute;&yacute;arlanylyp, şoňa la&yacute;yklykda, 29-njy ma&yacute;da haly, dokma we s&ouml;wda pudaklarynyň &ouml;s&uuml;şine bagyşlanan serginiň, t&uuml;rkmen haly&ccedil;ylyk sungatyna gadyr go&yacute;&yacute;anlaryň B&uuml;tind&uuml;n&yacute;&auml; assosiasi&yacute;asynyň maslahatynyň, haly&ccedil;y gelin-gyzlary sylaglamak dabarasynyň hem-de medeni k&ouml;p&ccedil;&uuml;likle&yacute;in &ccedil;&auml;releriň ge&ccedil;irilmegi me&yacute;illeşdiril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">D&ouml;wlet Baştutany milli haly&ccedil;ylyk pudagynyň gazananlaryny d&uuml;n&yacute;&auml;de wagyz etmek işinde ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n forumlaryň e&yacute;ele&yacute;&auml;n m&ouml;h&uuml;m ornuny we &auml;hmi&yacute;etini bell&auml;p, şe&yacute;le &ccedil;&auml;releriň t&uuml;rkmen &ouml;n&uuml;mlerini d&uuml;n&yacute;&auml; bazarlarynda mundan be&yacute;l&auml;k-de ilerletm&auml;ge, Di&yacute;arymyzyň &ouml;nd&uuml;rijileriniň b&auml;sdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga g&ouml;n&uuml;kdirilmelidigini nygtady hem-de wise-prem&yacute;ere olary &yacute;okary derejede guramak bo&yacute;un&ccedil;a birn&auml;&ccedil;e g&ouml;rkezmeleri berdi.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin