TSTB
HORMATLY PREZIDENTIMIZ ARALY HALAS ETMEGIŇ HALKARA GAZNASYNY ESASLANDYRYJY DÖWLETLERIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ GEŇEŞINIŇ SAMMITINE GATNAŞDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&auml;jigistan Respublikasynda iş saparynda bolan T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 15-nji sent&yacute;abrda Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy d&ouml;wletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ozal habar berlişi &yacute;aly, d&uuml;&yacute;n T&auml;jigistanyň pa&yacute;tagty Duşenbe ş&auml;herinde Merkezi Azi&yacute;a d&ouml;wletleriniň Baştutanlarynyň b&auml;şinji konsultatiw duşuşygy ge&ccedil;irildi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">1993-nji &yacute;ylyň &yacute;anwarynda Araly halas etmegiň halkara gaznasy d&ouml;redildi. Şondan b&auml;ri ge&ccedil;en 30 &yacute;ylyň dowamynda ol Aral hel&auml;k&ccedil;iliginiň &yacute;etiren ekologik, durmuş-ykdysady hem-de ynsanperwer meselelerini &ccedil;&ouml;zmek bo&yacute;un&ccedil;a oňyn d&ouml;wletara hyzmatdaşlyk &uuml;&ccedil;in ygtybarly me&yacute;dan&ccedil;a &ouml;wr&uuml;ldi. Şol d&ouml;wr&uuml;ň i&ccedil;inde iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen bilelikd&auml;ki işleri işjeňleşdirmek hem-de &yacute;akyn hyzmatdaşlygy &yacute;ola go&yacute;mak bo&yacute;un&ccedil;a anyk &ccedil;&auml;reler durmuşa ge&ccedil;irildi. Seb&auml;bi bu mesele toplumla&yacute;yn &ccedil;emeleşmeleri talap ed&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">...Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni Duşenbe ş&auml;heriniň merkezinde &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;Kasri Millat&rdquo; k&ouml;şg&uuml;ne tarap ugrady. K&ouml;şg&uuml;ň e&yacute;wanynda hormatly Prezidentimizi T&auml;jigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon m&auml;hirli garşylady.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň esaslandyrylmagynyň 30 &yacute;yllygy bellenil&yacute;&auml;n &yacute;ylda ge&ccedil;&yacute;&auml;n &yacute;okary derejed&auml;ki b&auml;ştarapla&yacute;yn duşuşyga gatnaşmak &uuml;&ccedil;in Duşenbe ş&auml;herine Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Toka&yacute;ew, &Ouml;zbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirzi&yacute;o&yacute;ew geldiler, şe&yacute;le hem duşuşyga Gyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birinji orunbasary Adylbek Kasymali&yacute;ew syn&ccedil;y h&ouml;km&uuml;nde gatnaşdy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisde &ccedil;ykyş edip, T&uuml;rkmenistanyň halkara forumlarda Aral meselesiniň biziň sebitimiziň &ccedil;&auml;klerinden &ccedil;ykandygyny we hakykatdan-da, &auml;hlumumy tagallalary talap ed&yacute;&auml;n d&uuml;n&yacute;&auml; derejeli mesel&auml; &ouml;wr&uuml;lendigini hemişe nygta&yacute;andygyny belledi. Biziň &yacute;urdumyz &ouml;z başlangy&ccedil;laryny milli derejede, şe&yacute;le hem d&uuml;n&yacute;&auml; giňişliginde ge&ccedil;ir&yacute;&auml;n anyk işleri bilen berkid&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Baryp 2012-nji &yacute;ylda T&uuml;rkmenistanda howanyň &uuml;&yacute;tgemegi barada Milli strategi&yacute;a tassyklanyldy. Onda Aral deňziniň meseleleri, hususan-da, Aralyň guramagy zerarly daşky gurşawa &yacute;et&yacute;&auml;n oňa&yacute;syz t&auml;siri peseltmek, &ccedil;&ouml;lleşm&auml; we &yacute;eriň &yacute;aramazlaşmagyna garşy g&ouml;reşmek, Aral sebitinde arassa&ccedil;ylyk-epidemiologik &yacute;agda&yacute;y gowulandyrmak, durmuş, ynsanperwer h&auml;si&yacute;etli birn&auml;&ccedil;e meseleleri &ccedil;&ouml;zmek bo&yacute;un&ccedil;a ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n &ccedil;&auml;reler &ouml;z be&yacute;anyny tapdy. 2019-njy &yacute;ylda biz, h&auml;zirki d&ouml;wr&uuml;ň &yacute;agda&yacute;laryny hasaba almak bilen, bu strategi&yacute;any d&ouml;wrebaplaşdyrdyk, şondan soňra bolsa Aral bo&yacute;un&ccedil;a 2021 &mdash; 2025-nji &yacute;yllar d&ouml;wri &uuml;&ccedil;in Milli maksatnamany kabul etdik. Onda ykdysady, durmuş, ekologi&yacute;a, suw ulgamlarynda 86 taslamany durmuşa ge&ccedil;irmek g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutul&yacute;ar di&yacute;ip, d&ouml;wlet Baştutanymyz s&ouml;z&uuml;ni dowam etdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belle&yacute;şi &yacute;aly, T&uuml;rkmenistan geljekde-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy &yacute;urtlaryň sebit hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine hem-de daşky gurşawy goramak we Merkezi Azi&yacute;a sebitinde durnukly &ouml;s&uuml;ş ulgamynda hyzmatdaşlygyň ulgamla&yacute;yn gurallarynyň d&ouml;redilmegine g&ouml;n&uuml;kdirilen anyk başlangy&ccedil;laryny amala aşyrmak ugrunda &ccedil;ykyş eder.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz &ccedil;ykyşynda T&uuml;rkmenistanyň Merkezi Azi&yacute;a &yacute;urtlarynyň &auml;hlisi bilen bilelikde sebitde suw diplomati&yacute;asynyň ilerledilmegine a&yacute;ratyn uly &uuml;ns ber&yacute;&auml;ndigini belledi. M&auml;lim bolşy &yacute;aly, şu maksatlar bilen, biziň &yacute;urdumyz Araly halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň dowamynda Merkezi Azi&yacute;a Suw strategi&yacute;asyny işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamak başlangyjyny &ouml;ňe s&uuml;rdi. Bu resminamada suw meseleleri bo&yacute;un&ccedil;a biziň d&ouml;wletlerimiziň &ouml;zara hormat go&yacute;mak, deňhukukly hyzmatdaşlyk, sebitiň &auml;hli &yacute;urtlarynyň b&auml;hbitleriniň hasaba alynmagyna esaslan&yacute;an sy&yacute;asy-diplomatik hyzmatdaşlygyň esasy &yacute;&ouml;relgeleriniň we d&uuml;zg&uuml;nleriniň berkidilmegi maksadala&yacute;yk bolardy. D&ouml;wlet Baştutanymyzyň belle&yacute;şi &yacute;aly, Merkezi Azi&yacute;a Suw strategi&yacute;asy geljekde BMG-niň &Auml;hlumumy suw strategi&yacute;asyny işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamak &uuml;&ccedil;in esas bolup bilerdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Be&yacute;an edilen başlangy&ccedil;lar bir bitewi maksada &mdash; biziň sebitimiziň &yacute;urtlarynyň b&auml;hbitleriniň, bu &yacute;urtlarda &yacute;aşa&yacute;an halklaryň abadan&ccedil;ylygynyň, olaryň saglygynyň, &ouml;s&uuml;şiniň, rowa&ccedil;lygynyň &uuml;pj&uuml;n edilmegine esaslan&yacute;an sazlaşykly, durnukly we uzak m&ouml;hletle&yacute;in hyzmatdaşlyk ulgamyny d&ouml;retm&auml;ge g&ouml;n&uuml;kdirilendir di&yacute;ip, d&ouml;wlet Baştutanymyz nygtady we T&uuml;rkmenistanyň &ouml;ňe s&uuml;ren tekliplerine d&uuml;ş&uuml;niljekdigine hem-de goldanyljakdygyna ynam bildirdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow &ccedil;ykyşynyň ahyrynda T&auml;jigistanyň Prezidenti Emomali Rahmona Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy d&ouml;wletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisini &yacute;okary derejede guramaga hem-de &uuml;st&uuml;nlikli ge&ccedil;irm&auml;ge goşan uly şahsy goşandy &uuml;&ccedil;in &yacute;ene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">D&ouml;wlet Baştutanymyz şu g&uuml;nki duşuşygyň biziň umumy b&auml;hbitlerimiziň ilerledilmegine oňyn depgin berjekdigine ynam bildirip, T&uuml;rkmenistanyň munuň &uuml;&ccedil;in &auml;hli zerur işleri durmuşa ge&ccedil;irm&auml;ge ta&yacute;&yacute;ardygyny belledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Mejlisiň &ccedil;&auml;klerinde oňa gatnaşyjylar soňky &yacute;yllarda &yacute;erine &yacute;etirilen bilelikd&auml;ki işiň netijelerini jemlediler, b&auml;ştarapla&yacute;yn hyzmatdaşlygyň, şe&yacute;le hem Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň halkara d&uuml;z&uuml;mleri, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň t&auml;ze, anyk ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Sammite gatnaşyjylaryň belle&yacute;işleri &yacute;aly, suw serişdeleri Merkezi Azi&yacute;anyň durnukly &ouml;s&uuml;şinde esasy orun e&yacute;ele&yacute;&auml;r, serhet&uuml;sti suw hyzmatdaşlygy bolsa Durnukly &ouml;s&uuml;ş maksatlaryna &yacute;etmegiň, sebitde parahat&ccedil;ylygy, durnuklylygy we abadan&ccedil;ylygy &uuml;pj&uuml;n etmegiň m&ouml;h&uuml;m b&ouml;legi bolup dur&yacute;ar. Şunuň bilen baglylykda, milli we sebit strategi&yacute;alarynda suw meselelerine ileri tutul&yacute;an orun berm&auml;ge, bu wajyp ugurda k&ouml;ptarapla&yacute;yn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga umumy ta&yacute;&yacute;arlyk be&yacute;an edildi. Şe&yacute;le-de Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň gurama&ccedil;ylyk d&uuml;z&uuml;mini we şertnama-hukuk bin&yacute;adyny mundan be&yacute;l&auml;k-de k&auml;milleşdirmek, onuň kuwwatyny pugtalandyrmak, halkara abra&yacute;yny &yacute;okarlandyrmak meselelerine &uuml;ns berildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy d&ouml;wletleriň Baştutanlarynyň kabul eden Duşenbe Be&yacute;annamasynda Aral deňziniň meselelerini &ccedil;&ouml;zmek bo&yacute;un&ccedil;a ara alyp maslahatlaşmalaryň netijeleri &ouml;z be&yacute;anyny tapdy. Şe&yacute;le hem Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy d&ouml;wletleriň Baştutanlarynyň T&auml;jigistan Respublikasynyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklygynyň netijeleri hakynda &Ccedil;&ouml;zg&uuml;dine, AHHG-ny esaslandyryjy d&ouml;wletleriň Baştutanlarynyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň gurama&ccedil;ylyk gurluşyny we şertnama-hukuk bin&yacute;adyny gowulandyrmak bo&yacute;un&ccedil;a işleri hakynda &Ccedil;&ouml;zg&uuml;dine, Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy d&ouml;wletleriň Baştutanlarynyň AHHG-nyň Prezidentiniň sa&yacute;lanylmagy hakynda &Ccedil;&ouml;zg&uuml;dine gol &ccedil;ekildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&auml;jigistan Respublikasyna iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Duşenbe ş&auml;heriniň Halkara howa menziline bardy we ol &yacute;erden Watanymyza ugrady.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin