TSTB
Лицензирование
Aragatnaşyk boýunça ygtyýarnamalar
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; background: white;">Ygty&yacute;arnamanyň dalaşg&auml;ri aragatnaşyk babatynda işleri amala aşyrmaga hukuk ber&yacute;&auml;n ygtyyarnamany&nbsp;&nbsp;almak &uuml;&ccedil;in degişli gulluklar bilen ylalaşmaga zerur bolan resminamalaryň sanawy<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bellenen g&ouml;rn&uuml;ş bo&yacute;un&ccedil;a &ldquo;T&uuml;rkmenaragatnaşyk&rdquo; agentliginiň başlygynyň adyna &yacute;&uuml;zlenme haty (iş g&ouml;rn&uuml;şleri g&ouml;rkezmek bilen).</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Ynan&ccedil; haty (kimiň adyna bolsa pasport nusgasy), &yacute;a-da bu&yacute;ruk.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Hukuk maglumatlary:</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo3; background: white;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-language: RU;">&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&Yacute;uridiki şahs &uuml;&ccedil;in edara g&ouml;rn&uuml;şind&auml;ki taraplaryň &Yacute;eke-t&auml;k d&ouml;wlet sanawyndan g&ouml;&ccedil;&uuml;rme, tertipnama we şahadatnama;&nbsp;</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo3; background: white;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-language: RU;">&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">fiziki şahs &uuml;&ccedil;in &ndash; hususy teleke&ccedil;i h&ouml;km&uuml;nde ygty&yacute;arnamanyň dalaşg&auml;riniň d&ouml;wlet tarapyndan bellige alnandygy hakyndaky resminamanyň nusgasy (hususy teleke&ccedil;i h&ouml;km&uuml;nde bellige alnan fiziki şahslar &uuml;&ccedil;in) we onuň pasportynyň nusgasy.</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Hukuk salgysy</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Aragatnaşyk babatynda işiň d&uuml;z&uuml;minde g&ouml;rkezilen işleri &yacute;erine &yacute;etirmek, hyzmat etmek &uuml;&ccedil;in pe&yacute;dalanyljak aragatnaşygyň tehnologik enjamlaryň, g&ouml;zeg&ccedil;ilik-&ouml;l&ccedil;eg gurallaryň sanawy, tehniki h&auml;si&yacute;etnamasy we oňa e&yacute;e&ccedil;ilik hukugy &yacute;a-da başga bir kanuny esasda degişlidigini tassykla&yacute;an resminamalaryň nusgalaryny (olarda kysymlary, &ccedil;ykarylan &yacute;yllary barada maglumatlar g&ouml;rkezilmelidir); (Maddy tehniki bin&yacute;ady barada maglumat) (tablisa 3)</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Pe&yacute;dalanyljak enjamlaryň ulanyljak &yacute;erleri, maksady. (tablisa 2)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Iş g&ouml;rn&uuml;şler bo&yacute;un&ccedil;a iş me&yacute;ilnamasy we sarp edijileriň sanawy.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Edara k&auml;rhananyň d&ouml;redilen wagty</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 19.5pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Ygty&yacute;arlandyrmaga degişli iş g&ouml;rn&uuml;şleri amala aşyrmak &uuml;&ccedil;in bar bolan h&uuml;n&auml;rmenleriň şahsi&yacute;etleri, olaryň bilim derejesi we iş tejribesi barada maglumatlary:&nbsp;(tablisa 1)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 33.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-language: RU;">&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">tehniki işg&auml;rleriň (wezipesi we h&uuml;n&auml;r bo&yacute;un&ccedil;a) ygty&yacute;arnamanyň dalaşg&auml;ri tarapyndan tassyklanan sanawy;</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 33.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Şahsi&yacute;etini tassykla&yacute;an resminamasy (pasport nusgasy)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 33.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bilimini tassykla&yacute;an resminamasynyň nusgasy, &yacute;a-da ga&yacute;tadan ta&yacute;&yacute;arlygy ge&ccedil;endigini barada resminamasynyň nusgasy</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; margin: 0cm 0cm .0001pt 33.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">z&auml;hmet depder&ccedil;esiniň &yacute;a-da iş d&ouml;wr&uuml;ni tassykla&yacute;an be&yacute;leki resminamanyň&nbsp;nusgasy;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">10.&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Aragatnaşyk babatyndaky işleri amala aşyrmaga hasaba alnan wagty we şolar bo&yacute;un&ccedil;a &yacute;erine &yacute;etiren işleriniň sanawy.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">11.&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Ygty&yacute;arlandyryjy edaralar tarapyndan bildirilen n&auml;gilelikleri barada maglumat.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">12.&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Esaslandyryjynyň we &yacute;olbaş&ccedil;ynyň pasport nusgalary.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">13.&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Edara g&ouml;rn&uuml;şşli tarapyň ge&ccedil;en &ccedil;&auml;r&yacute;ekd&auml;ki we &yacute;yldaky buhgalter balansynyň nusgasyny, goşundylar we d&uuml;ş&uuml;ndiriş &yacute;azgylary bilen bilelikde.&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Ygty&yacute;arnamanyň dalaşg&auml;riniň h&uuml;n&auml;rmenleri barada<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Maglumat<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Tablisa 1.<o:p></o:p></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="width: 494.45pt; background: white;"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 16.15pt;"> <td width="35" rowspan="2" valign="top" style="width: 25.95pt; border-width: 1pt; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.15pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">t/b<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" rowspan="2" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.15pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">F.A.A.a<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" rowspan="2" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.15pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Yuridik şahsyň ady<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="82" rowspan="2" valign="top" style="width: 61.2pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.15pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Işle&yacute;&auml;n wezipesi<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="148" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.05pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.15pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bilimi (ha&yacute;sy we ha&ccedil;an okuw ja&yacute;yny tamamlady, h&uuml;n&auml;ri)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="129" colspan="2" valign="top" style="width: 95.65pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.15pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Iş d&ouml;wri<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="71" rowspan="2" valign="top" style="width: 53.2pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.15pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bellik<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 21.0pt;"> <td width="64" valign="top" style="width: 47.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 21pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">umumy<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="65" valign="top" style="width: 48.15pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 21pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Şu edarada<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 25.95pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="82" valign="top" style="width: 61.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="148" valign="top" style="width: 111.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="129" colspan="2" valign="top" style="width: 95.65pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="71" valign="top" style="width: 53.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 25.95pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="82" valign="top" style="width: 61.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="148" valign="top" style="width: 111.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="129" colspan="2" valign="top" style="width: 95.65pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="71" valign="top" style="width: 53.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 25.95pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="82" valign="top" style="width: 61.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="148" valign="top" style="width: 111.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="129" colspan="2" valign="top" style="width: 95.65pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="71" valign="top" style="width: 53.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 25.95pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="82" valign="top" style="width: 61.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="148" valign="top" style="width: 111.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="129" colspan="2" valign="top" style="width: 95.65pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="71" valign="top" style="width: 53.2pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Pe&yacute;dalanjak enjamlaryň ulanyljak<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&yacute;erleri we maksady<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Tablisa 2<o:p></o:p></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="width: 494.45pt; margin-left: 6pt; background: white;"> <tbody> <tr> <td width="36" valign="top" style="width: 26.7pt; border-width: 1pt; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">t/b<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Enjamyň ady, markasy<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Enjamyň &ouml;nd&uuml;rilen &yacute;eri we senesi<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Ulanmagyň maksady<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="161" valign="top" style="width: 120.5pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Ulanyljak &yacute;erleri<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">bellik<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top" style="width: 26.7pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="161" valign="top" style="width: 120.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top" style="width: 26.7pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="161" valign="top" style="width: 120.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top" style="width: 26.7pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="161" valign="top" style="width: 120.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 2.0pt 262.25pt;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 2.0pt; line-height: normal; background: white;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Işiň ygty&yacute;arlandyryl&yacute;an g&ouml;rn&uuml;şini amala aşyrmak &uuml;&ccedil;in zerur bolan &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik we &nbsp;maddy-enjamla&yacute;yn bin&yacute;ady barada<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Maglumat&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Tablisa 3<o:p></o:p></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="width: 494.45pt; margin-left: 6pt; background: white;"> <tbody> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 26.55pt; border-width: 1pt; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">t/b<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.9pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Ulaglaryň, mehanizmleriň, enjamlaryň ady<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">sany<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width: 92.15pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&Ouml;nd&uuml;rilen senesi<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="115" valign="top" style="width: 86.6pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Tehniki &yacute;agda&yacute;y<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.4pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">bellik<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 26.55pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">A.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&Ouml;z&uuml;ne degişli tehniki bin&yacute;ady<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width: 92.15pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="115" valign="top" style="width: 86.6pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 26.55pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">1.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width: 92.15pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="115" valign="top" style="width: 86.6pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 26.55pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">B.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">K&auml;rendesine alnan tehniki bin&yacute;ady<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width: 92.15pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="115" valign="top" style="width: 86.6pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 26.55pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">1.</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width: 92.15pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="115" valign="top" style="width: 86.6pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top" style="width: 26.55pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">2.</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width: 92.15pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="115" valign="top" style="width: 86.6pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 2.0pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><br /><br /></span><b><span lang="TK" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TK; mso-fareast-language: RU;">Aragatnaşyk babatyndaky işleriň kodifikasy&yacute;asy<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="width: 509pt;"> <tbody> <tr> <td width="679" colspan="2" valign="top" style="width: 509pt; border-width: 1pt; border-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&ldquo;T&uuml;rkmenaragatnaşyk&rdquo; agentligi</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="679" colspan="2" valign="top" style="width: 509pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Aragatnaşyk babatynda iş</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">42.22.20</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Telekommunikasi&yacute;a ugurlaryny gurmak we &ccedil;ekmek&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">uzak aralyklara aragatnaşyk&nbsp; ugurlary &ccedil;ekmek; ş&auml;her aragatnaşyk ugurlary; desgalaryň i&ccedil;inde aragatnaşyk ge&ccedil;iriji kabelleri &ccedil;ekmek, gurnamak;<b>&nbsp;</b></span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">gurluşyklaryň we inženerlik desgalaryň taslamalaryny dolandyrmak;&nbsp; (71.1 seret).</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">43.21.40</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Radio we telewizion antennalaryny şol sanda hemra antennalaryny we be&yacute;leki aragatnaşyk enjamlaryny gurnamak, d&uuml;zmek, sazlamak we tehniki hyzmat etmek işlerini amala aşyrmak.&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">53.10.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm -4.0pt .0001pt 0cm;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Milli operatorlaryň &yacute;olbaş&ccedil;ylygy astynda po&ccedil;ta işlerini amala aşyrmak</span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm -4.0pt .0001pt 0cm;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar:</span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"> po&ccedil;ta aragatnaşygynda uniwersal hyzmat ed&yacute;&auml;n bir &yacute;a-da ondan k&ouml;p milli operatorlaryň umumy &yacute;olbaş&ccedil;ylygy astynda işle&yacute;&auml;n po&ccedil;ta gullugynyň işi. Bu iş gulluk ed&yacute;&auml;n infrastrukturany pe&yacute;dalanmagy, şol sanda seljeriji, işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arla&yacute;jy maşynlar bilen enjamlaşdyrylan, po&ccedil;ta kabul ed&yacute;&auml;n, sa&yacute;la&yacute;an we eltip gowşur&yacute;an ulagly, &yacute;aşa&yacute;an &yacute;erind&auml;ki po&ccedil;ta b&ouml;lum&uuml;ni &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar. Ugradyl&yacute;an po&ccedil;tasynyň d&uuml;z&uuml;mini: banderollar, hatlar, po&ccedil;ta &yacute;aşşiklerind&auml;ki otkrytkalar, g&uuml;ndelik &ccedil;ap edil&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mler, mahabat prospektleri, posylkalar, resminamalar we ş.m. tut&yacute;ar. Mundan başga-da bu klas po&ccedil;tanyň işlemegi &uuml;&ccedil;in zerur bolan po&ccedil;ta hakyndaky milli kanuna la&yacute;yk gel&yacute;&auml;n, be&yacute;leki hyzmatlary &uuml;pj&uuml;n etmegi &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: (meselem, po&ccedil;ta &ouml;n&uuml;mleriniň: bukjalaryň, ber&ccedil;eleriň(markalaryň), otkrytkalaryň b&ouml;lek s&ouml;wdasyny amala aşyrmak m&uuml;mkin; d&ouml;w&uuml;rle&yacute;in &ccedil;ap edil&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mlere &yacute;azylmak arkaly &yacute;a&yacute;ratmak we ş.m.).</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm -4.0pt .0001pt 0cm;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar:</span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"> d&ouml;w&uuml;rle&yacute;in &ccedil;ap edil&yacute;&auml;n neşirleriň &ouml;n&uuml;mlerini &yacute;a&yacute;ratmak, &ccedil;ykarmak, işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamak, i&ccedil;ki we halkara po&ccedil;talary daşamak we gowşurmak (po&ccedil;ta ibermelerini); jemgy&yacute;et&ccedil;ilik po&ccedil;ta &yacute;aşşiklerinden we b&ouml;l&uuml;mlerinden banderollary hasaba alyp, po&ccedil;tany &yacute;ygnamak.</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar:</span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"> po&ccedil;ta işiniň nagt d&auml;l hasaplaşygy bilen baglanyşykly we po&ccedil;ta-amanat hasabyndaky s&uuml;&yacute;ş&uuml;rintgileri, şe&yacute;le hem milli po&ccedil;ta gullugy tarapyndan amala aşyryl&yacute;an be&yacute;leki mali&yacute;e işleri (64.19 seret).</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">53.20.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Be&yacute;leki po&ccedil;ta we hat gatnadyş işleri</span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">banderollary, posylkalary, d&ouml;w&uuml;rle&yacute;in neşirler &ccedil;ap edil&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mleri,hatlary gowşurmak, &ccedil;ykarmak we daşamak po&ccedil;ta aragatnaşygynyň milli operator işiniň a&yacute;ratyn hukugynyň &ccedil;&auml;ginden &ccedil;yk&yacute;an firmalar tarapyndan amala aşyryl&yacute;ar. Po&ccedil;talary daşamak bir we birn&auml;&ccedil;e g&ouml;rn&uuml;şli ulaglar (hususy &yacute;a-da jemgy&yacute;et&ccedil;ilik) arkaly amala aşyrylyp bilner.</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas şe&yacute;le-de &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">po&ccedil;ta ibermelerini &ouml;&yacute;e eltip bermek.</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm -4.0pt .0001pt 0cm;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar: </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">&yacute;&uuml;k daşamak ulagyň g&ouml;rn&uuml;şine baglylykda klasifisirlen&yacute;&auml;r - 49.20; 49.41; 50.20; 50.40; 51.21; we 51.22 seret.</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">60.10.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Radiogepleşikleriň işi</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">radiogepleşikler programmalaryny halka eşitdirmek &uuml;&ccedil;in, ses signallaryny studi&yacute;alar arkaly &yacute;ada alyp eşitdiriş gurluşlarynyň &uuml;sti bilen &yacute;a&yacute;ratmak işi; radiogepleşikler ulgamynyň işi we radioprogrammalary radiotolkunlar arkaly kabel setlerine &yacute;a-da hemra antennalarynyň &uuml;sti bilen ge&ccedil;irmek. Radiogepleşikleri Internet arkaly eşitdirmek; radiogepleşikler bilen baglanyşykly maglumatlary &yacute;a&yacute;ratmak.</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&yacute;azylan radiogepleşikleri ta&yacute;&yacute;arlamak (59.20 seret).</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">60.20.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Tele&yacute;a&yacute;lymlaryň işi</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Tele&yacute;a&yacute;lym programmalaryny kabelli &yacute;a-da hemra antennalary arkaly başga k&auml;rhanalar arkaly &yacute;a&yacute;radylyp bilner.&nbsp;</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">61.10.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Sim arkaly aragatnaşyk hyzmaty</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">tehniki ta&yacute;dan hyzmat etmek we ulanmak arkaly şekil ge&ccedil;iriji gurluşlara ygty&yacute;ar almak, maglumatlary we be&yacute;leki habarlary sim arkaly aragatnaşyk ulgamyny ulanyp ge&ccedil;irmek; &yacute;er&uuml;sti lini&yacute;alar &yacute;a-da &yacute;er&uuml;sti hemra aragatynaşyklary arkaly &yacute;a-da radiotolkunlaryň &uuml;sti bilen aragatnaşygy endigan &uuml;pj&uuml;n ed&yacute;&auml;n gurluşlary ulanmak we tehniki ta&yacute;dan hyzmat etmek; kabelli tele&yacute;a&yacute;lym ulgamyny (meselem, maglumatlary ge&ccedil;irmek we tele&yacute;a&yacute;lym signallaryny ge&ccedil;irmek) ulanmak; teleks we telegraf aragatnaşygyny pe&yacute;dalanmak; elektrik aragatnaşyklar ulgamyna tehniki ta&yacute;dan hyzmat etmek işi. </span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Sim arkaly aragatnaşyk d&uuml;rli tehniki serişdeleri we usullary ulanmak arkaly amala aşyryl&yacute;ar.</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas şe&yacute;le-de &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">sim arkaly aragatnaşyk ulgamy hyzmatynyň e&yacute;eleriniň we operatorlarynyň &yacute;anynda ygty&yacute;arlyk hukugyna e&yacute;e bolmak; aragatnaşyk simleri arkaly Internet ulgamyna girmegi &uuml;pj&uuml;n etmek.</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar: </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">aragatnaşyk hyzmatyny t&auml;zeden satmak (61.90 seret).</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">61.20.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Simsiz aragatnaşyk ulgamynda hyzmat</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">ulanmak, tehniki ta&yacute;dan hyzmat etmek arkaly şekil ge&ccedil;iriji gurluşlara ygty&yacute;ar almak,maglumatlary we be&yacute;leki habarlary simsiz ulgamyň &uuml;sti bilen ge&ccedil;irmegi amala aşyrmak, aragatnaşyk we ge&ccedil;iriji gurluşlara tehniki ta&yacute;dan hyzmat etmek we ulanmak, &yacute;er&uuml;sti lini&yacute;alar arkaly, radiotolkunlar &yacute;a-da hemra aragatnaşygynyň &yacute;er&uuml;sti tolkunlar bilen goşulyşmagy arkaly aragatnaşygyň endigan bolmagyny &uuml;pj&uuml;n etmek; ykjam telefonlar we be&yacute;leki simsiz aragatnaşyklary ulanmak we olara tehniki ta&yacute;dan hyzmat etmek. Simsiz aragatnaşyk d&uuml;rli tehniki serişdeleri we usullary ulanmak arkaly (&yacute;eke &yacute;a-da be&yacute;lekiler bilen goşulyşyp) amala aşyryl&yacute;ar</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas şe&yacute;le-de &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">simsiz aragatnaşyk ulgamy hyzmatynyň e&yacute;eleriniň we operatorlaryň &yacute;anynda ygty&yacute;arlyk hukugyna e&yacute;e bolmak; simsiz aragatnaşyk ulgamy arkaly Internet ulgamyna girmegi &uuml;pj&uuml;n etmek.</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar: </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">aragatnaşyk hyzmatyny t&auml;zeden satmak (61.90 seret).</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">61.30.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Hemra arkaly aragatnaşyk hyzmaty</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">ulanmak, tehniki ta&yacute;dan hyzmat etmek arkaly şekil ge&ccedil;iriji gurluşlara ygty&yacute;ar almak, hemra arkaly aragatnaşyk ulgamynyň &uuml;sti bilen maglumatlary we be&yacute;leki habarlary bermek; kabel torlarynyň &uuml;sti bilen şekili sesli &yacute;a-da tekst habarlaryny bermek, ge&ccedil;irmek; lokal telestansi&yacute;alaryň &yacute;a-da radio alyp eşitdiriş tory g&ouml;n&uuml;den-g&ouml;ni hemra arkaly aragatnaşyk ulgamynyň &uuml;sti bilen beril&yacute;&auml;r (bu &yacute;erde beril&yacute;&auml;n programmalaryň mazmunly b&ouml;l&uuml;mlerini &ouml;nd&uuml;rme&yacute;&auml;n birlikler klasifisirlen&yacute;&auml;r).</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas şe&yacute;le-de &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">hemra arkaly aragatnaşyk ulgamynyň &uuml;sti bilen internet ulgamyna girmegi &uuml;pj&uuml;n etmek.</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">aragatnaşyk hyzmatyny t&auml;zeden satmak (61.90 seret).</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">61.90.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Be&yacute;leki telekommunikasion hyzmatlar</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&yacute;&ouml;rite telekommunikasion hyzmatlary, &yacute;agny hemranyň hereketine, telemetriki aragatnaşygynyň we radiolakasion aragatnaşygynyň işine g&ouml;zeg&ccedil;ilik etmek &yacute;aly hyzmatlar<b>,</b> hemra arkaly aragatnaşyk ulgamyny abatlamagy amala aşyrmak, radar stansi&yacute;alary ulanmak; hemra arkaly aragatnaşyk ulgamynyň terminal stansi&yacute;alaryny, gurluşlaryny, &yacute;er&uuml;sti aragatnaşyk bilen baglanyşykly gurluşlary we hemra arkaly aragatnaşyk ulgamy bilen aragatnaşygy &yacute;ola go&yacute;maga ukyply gurluşlary ulanmak. FAI-niň e&yacute;e&ccedil;iliginde durma&yacute;an, FAI bilen m&uuml;şderiniň arasynda Internet ulgamy arkaly aragatnaşygy &uuml;pj&uuml;n etmek; jemgy&yacute;et&ccedil;ilik &yacute;erlerinde telefon aragatnaşygyny we Internet ulgamyna girmegi &uuml;pj&uuml;n etmek; Internet ulgamynda sesli aragatnaşygy &yacute;ola go&yacute;mak; aragatnaşyk hyzmatlaryny t&auml;zeden satmak.</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">aragatnaşyk infrastrukturalarynyň &uuml;sti bilen Internet ulgamyna girmegi &uuml;pj&uuml;n etmek (61.10;61.20; 61.30 seret).</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">63.11.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Habarlary işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamak we &yacute;erleşdirmek, amaly</span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">programmalar we olar bilen baglanyşykly işler</span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">habarlary &yacute;erleşdirmek &uuml;&ccedil;in gerek bolan tehniki şertler bilen &uuml;pj&uuml;n etmek, habarlary t&auml;zeden işlemek we be&yacute;leki şulara meňzeş işler, şol sanda Web-sa&yacute;ta &yacute;erleşdirmek; gel&yacute;&auml;n habarlary b&ouml;kden&ccedil;sis we yzygiderli pa&yacute;lamak, habar bermek, amaly programmalary &yacute;erleşdirmek we olaryň hereket etmegini &uuml;pj&uuml;n etmek; habarlary t&auml;zeden işlemek (şol sanda bu&yacute;rujylaryň h&ouml;d&uuml;rl&auml;n habarlaryny doly t&auml;zeden işlemek, we şol habarlar esasynda &yacute;&ouml;rite hasabat işlerini ta&yacute;&yacute;arlamak); maglumatlary girizmek; m&uuml;şderilere d&ouml;w&uuml;rle&yacute;in hyzmat etmek (ulanyjynyň berk bellenen reglament wagty bo&yacute;un&ccedil;a baş hasapla&yacute;yş ulgamyny ulanmagyna rugsady &uuml;pj&uuml;n etmek).</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar:</span></i></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">komp&yacute;uteriň iş&ccedil;i guraly h&ouml;km&uuml;nde&nbsp; ulan&yacute;an &yacute;agda&yacute;yndaky iş (amala aşyr&yacute;an işine baglylykda klassifikasi&yacute;alaşdyryl&yacute;ar).</span></i><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Kiberhowpsuzlyk babatynda iş</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="width: 509pt;"> <tbody> <tr> <td valign="top" style="border-width: 1pt; border-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">62.01.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligini işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamak</span></b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">.</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar: </span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">modifisirlemegi, g&ouml;zeg&ccedil;ilik we programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligini ta&yacute;&yacute;arlamagy bilelikde alyp gitmegi &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar.&nbsp;</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;ar:</span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"> gurluşyny we mazmunyny taslamak&nbsp; &yacute;a-da d&ouml;retmek we işletmek &uuml;&ccedil;in gerekli bolan komp&yacute;uter koduny &yacute;azmak (sistemanyň programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligi (modernizirlemegi we operatiw &uuml;&yacute;tgetmeleri we d&uuml;zedişleri girizmegi goşmak bilen); tejribe &auml;hmi&yacute;etli programmalaryň &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligi (modernizirlemegi we operatiw &uuml;&yacute;tgetmeleri we d&uuml;zedişleri girizmegi &ouml;z i&ccedil;ine almak bilen); maglumatlar bazasy; Internetiň Web- sahypasy; ulanyjynyň meselesi astynda &uuml;pj&uuml;n&ccedil;ilik programmasyny &yacute;azmak, &yacute;&ouml;ne ulanyjynyň informasion ulgamy bilen ylalaşykda we bilelikde hereket etmegini maksat edinip, &ouml;ňden bar bolan standart modifisirlenen tejribe &auml;hmi&yacute;etli programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligini</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&yacute;azmak;</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">&nbsp;</span><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">EHM-ler we maglumat bin&yacute;atlary (programma serişdeleri we hasapla&yacute;yş tehnikasynyň maglumat &ouml;n&uuml;mleri) &uuml;&ccedil;in programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iliklerini işl&auml;p d&uuml;zmek, olary ornaşdyrmak, k&auml;milleşdirmek bo&yacute;un&ccedil;a hyzmatlary bermek (&yacute;erine &yacute;etirmek) işlerini amala aşyrmak.</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Bu ki&ccedil;i klas &ouml;z i&ccedil;ine alma&yacute;ar:</span></i></b><i><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"> standart programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligini &ccedil;ap etmek (58.29 seret); şahsy ulanyjylar &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenilmedik k&auml;bir bazarlaryň &ouml;z hasabyna programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligini ge&ccedil;irmegi we endik edilmegi (58.29 seret); g&ouml;rn&uuml;şler bo&yacute;un&ccedil;a maslahat bermek we konfigurasi&yacute;a apparat serişdeleri we programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iliginiň ylalaşygyny ulanmak (62.02 seret).</span></i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">62.04.00</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Maglumat ulgamlaryny kiber h&uuml;j&uuml;mlerinden goralyşyny (howpsuzlygyny) synagdan ge&ccedil;irmek, barlamak, howpsuzlygy bahalandyrmak işlerini amala aşyrmak.</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">43.21.20</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Maglumaty işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arla&yacute;jy we sakla&yacute;jy serişdeleriň toplumyny (serwerler toplumyny) we aragatnaşyk (tor) enjamlaryny gurnamak, d&uuml;zmek, tehniki hyzmatlary bermek işlerini amala aşyrmak</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-top: none; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">43.21.30</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="601" valign="top" style="width: 452pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: black; border-right-width: 1pt; border-right-color: black; padding: 0cm 5.75pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;">Maglumat ulgamlaryny kiber h&uuml;j&uuml;mlerinden gora&yacute;yş programma enjamla&yacute;yn serişdelerini işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamak, sazlamak, d&uuml;zmek, tehniki hyzmatlary bermek işlerini amala aşyrmak</span></b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin