1. Kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş.

2. Awtoulag serişdelerini meýletin ätiýaçlandyryş.

3. Awtodaşaýjylaryň raýat-hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş.

4. Betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş.

5. Elektron enjamlaryň meýletin ätiýaçlandyryş.

6. Sergi pawilýonlarynyň meýletin ätiýaçlandyryş.

7. Laboratoriýalaryň meýletin ätiýaçlandyryş.

8. Şahsy adamlaryň (şol sanda karz berijileri we zamançylary) ätiýaçlandyryş.

9. Ýuridik taraplaryň meýletin ätiýaçlandyryş.

10. Edara-kärhanalaryň serişdeleriniň hasabyna işgärleri betbagtçylykly hadysalardan

köpçülikleýin meýletin ätiýaçlandyryş.

11. Ätiýaçlandyrmagyň başga görnüşleri.