Nowruz ýaýlasynyň ak öýi


Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramçylygynda TSTB-niň agzalary Ahal welaýatynda “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” desgasyny ulanyşa berdi.

  • 01.10.2015
  • 27.10.2017

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň  26 ýyllyk baýramçylygynda TSTB-niň agzalary Ahal welaýatynda “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” desgasyny ulanyşa berdi. Ak türkmen öýi görnüşinde ýerine ýetirilen şu özboluşly binanyň gümmeziniň astynda geçirilen ilkinji çäre – Ýaşulylaryň maslahaty boldy, oňa Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň şeýle hem Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzalary gatnaşdy.