Hususy hojalyklarda bakça önümleriniň hasylynyň ýygymy başlandy.

Oba hojalyk önümlerini öndürijiler garpyz ýygymyna başladylar. Eýýäm häzirki günde bu bakça önümleri paýtagtyň bazarlarynda we “Halk market” dükanlar toplumynda hödürlenilýär we elýeterli bahalardan ýerlenilýär.

Ýerli daýhanlar bakça önümleriniň ýokary hasyllylygyny belläp geçýärler. Tomus möwsüminiň jöwzasyny geçmäge uly goldaw berýän möwsümleýin gök-önümlerden we miwelerden, gawunlardan we garpyzlardan iýmek üçin ajaýyp döwürdir.