Telekeçilerden täze öýe mesgen.

Telekeçilerden täze öýe mesgen.

Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkeziniň ýaşaýyş toplumyna «Atalyk gurluşyk» hususy kärhananyň hünärmenleri tarapyndan gurlan täze köp öýli jaý goşuldy...