Söwda we hyzmatlar bölümi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Söwda we hyzmatlar bölümi telekeçiligiň söwda we hyzmatlar pudagynda işleýän agzalarymyza diňe maslahat beriş hyzmatlaryny hödürlemek bilen çäklenmän, eýsem, milli bazarymyzy seljermek boýunça degişli işleri alyp barýar, bazarda bahalaryň ýagdaýyny seljerýär we olara gözegçilik edýär. Bölümiň hünärmenleri tarapyndan söwda pudagyna degişli döwlet emlägini hususylaşdyrmak boýunça telekeçilerden gelip gowuşýan teklipler öwrenilýär we işlenilip taýýarlanylýar.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 21-23-76, 21-23-68, 21-23-67