“Rysgal” gazeti

Ýurdymyzyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen 2010-njy ýylda  “Rysgal” gazeti döredilip, ýurdumyzdaky ilkinji hususy döwürleýin neşiridir. Gazetiň işiniň esasy maksady hususy pudagyň ýeten sepgitlerini şöhlelendirmekden we hususy telekeçiligine habar beriş taýdan ýardam bermekden ybarat. “Rysgal” gazeti hukukçylaryň hukuk taýdan berýän maslahatlaryny, gozgalmaýan emläk bazarynyň ösüşine bagyşlanan maglumatlary çap edýär, gazetde mahabat teklipler we okyjylaryň uly toparyny gyzyklandyrjak öwreniji maglumatlar beýan edilýär.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 21-23-19, 21-23-54