“Birleşme gurluşyk” kärhanasy

“Birleşme gurluşyk” jemgyýetçilik gurluşyk kärhanasy 2010-njy ýylda esaslandyryldy. Kärhananyň esasy wezipeleriniň biri ýaşaýyş we durmuş maksatly gurulýan obýektleriň hiline, ol obýektleriň bellenilen möhletinde tabşyrylmagyna gözegçilik etmekden, hem-de gurluşyk taslamalaryň çenlik resminamalaryny işläp taýýarlamakdan ybarat.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 22-74-12, 22-74-36, 22-74-13