Senagat bölümi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Senagat bölümi Birleşmäniň senagat önümçiligi, ulag we aragatnaşyk pudaklarynda işleýän telekeçilerimizden gelip gowuşýan maglumatlary toplamak, olary seljermek bilen meşgullanýar. Bölümiň hünärmenleri bu pudaklarda amala aşyrylýan taslamalary utgaşdyrmakda telekeçilere maslahat bermek arkaly ýardam berýärler.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 21-24-32, 21-24-27, 21-24-30