Ykdysady bölüm

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Ykdysady bölümi Birleşmäniň agzalarynyň ykdysadyýetimiziň ähli işleýän pudaklarynyň seljeriş işlerini geçirýär. Bölüm analitiki işi ýerine ýetirýär, statistiki maglumatlary toplaýar we Döwlet Maksatnamalaryň Birleşme tarapyndan ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 21-23-70, 21-23-62, 21-23-74