Oba hojalyk bölümi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Oba hojalyk we agrosenagat toplumy bölümi oba hojalyk, azyk senagaty we maldarçylyk pudagynda işleýän telekeçilerimiziň işini utgaşdyrýar, milli öndürijilerimiziň maglumat binýadyny ýöredýär, bazaryň çärýek seljermesini geçirýär. Mundan başga-da, bölümiň hünärmenleri döwlet tarapyndan telekeçilere berlen ýer böleklerinde alnyp barylýan işlere gözegçilik edýärler.

 

Habarlaşmak üçin

Telefon belgileri: 21-23-88, 21-23-87, 21-23-90