Umumy bölüm

   Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Umumy bölümi hususy telekeçileri we kärhanalary birleşmäniň agzalagyna kabul etmek boýunça işleri alyp barýar, guramaçylyk resminamalaryň bölümlere we birleşmäniň garamagyndaky kärhanalaryna ýetirilmeginde ýardam berýär. Şeýle hem, bölüm iş görnüşleri boýunça telekeçilere maslahat beriş hyzmatlaryny hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin

      Telefon belgileri: 21-23-44, 21-23-45, 21-23-46